Цьогоріч субсидії отримало понад 70 тисяч домогосподарств Прикарпаття

Соціально-економічне становище Івано-Франківської області за січень-липень 2018 року.

(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)

Пов’язане зображення

Короткий  огляд

 

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою,  на 1 липня 2018р. становила 1375 тис. осіб, з них 605,8 тис. проживали  у міських поселеннях, 769,2 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–червня 2018р. кількість жителів зменшилась на 2542 особи. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 2788 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення  на 246 осіб.

Кількість живонароджених у січні–червні 2018р. становила  6156 осіб, померлих – 8944 особи проти 6704 та 9055 осіб відповідно  у січні–червні 2017р.

 

Зайнятість  та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій  (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у липні 2018р. становила 190,7 тис. осіб, що майже на 0,5 тис. осіб, або на 0,2%  менше порівняно з червнем 2018р.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець липня 2018р. становила 8,9 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 87,6%. Жінки становили 56,9% загальної кількості безробітних.

Рівень зареєстрованого безробіття в як в цілому по області, так і в міських поселеннях, на кінець липня 2018р. склав 1% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 1,1%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у липні 2018р. склала 7,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2420,4 грн, або 65% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у липні 2018р. порівняно з червнем 2018р. зменшилась на 2,7% і на кінець місяця становила 2555 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець липня 2018р. склало 3 особи.

 

Доходи  населення

У січні–липні 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 7328 грн, що на 25,4% більше, ніж у відповідному періоді 2017р.

З найвищим рівнем оплати праці залишаються підприємства з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, добувної промисловості і розроблення  кар’єрів, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітки працівників перевищують середній показник по області в 1,7 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій  та кур’єрській діяльності та сфері надання інших видів послуг (не перевищували 58,3% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–липні 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 112,3%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства)  на 1 серпня 2018р. склала 31,6 млн.грн, або 2% фонду оплати праці, нарахованого у липні 2018р. Упродовж липня 2018р. заборгованість збільшилась на 19,1% і станом на 1 серпня 2018р. борг  із виплати заробітної плати за рахунок коштів місцевих бюджетів склав 9,2 млн.грн.

На підприємства-банкрути припадає 53,6% загальної суми боргу, на економічно активні підприємства – 46,4%.

Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (64,4%), сферу охорони здоров’я (17%) та освіти (12,2%).

 

Соціальний   захист

У січні–липні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 77 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях –    38,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 38,6 тис.  Сума призначених субсидій у січні–липні 2018р. склала 33,1 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 16,2 млн.грн,  у сільській місцевості – 16,9 млн.грн.

Крім того, у січні–липні 2018р. 17,3 тис. домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого  та рідкого пічного побутового палива, з них 96,2% – домогосподарства сільської місцевості. Сума призначених субсидій готівкою у січні–липні 2018р. становила 51,7 млн.грн, з якої 96,3% – для домогосподарств сільської місцевості.

Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у липні 2018р. становив 68 грн (у червні 2018р. – 136,3 грн); на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – 2886,2 грн (у червні 2018р. – 2962,4 грн).

 

Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–липні 2018р. становив 11473 млн.грн, що       у порівнянних цінах на 7,4% більше обсягу січня–липня 2017р. У липні п.р. порівняно із червнем оборот зріс на 11,6%, а з липнем 2017р. – на 10,5 %.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–липні 2018р. становив 6866 млн.грн, що в порівнянних цінах на 7,6%  більше від обсягу аналогічного періоду попереднього року.

 

Капітальні  інвестиції

За січень–червень 2018р. підприємствами та організаціями  області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3504,1 млн.грн капітальних інвестицій. Основну частку капітальних інвестицій (99% загального  обсягу) освоєно в матеріальні  активи. Обсяг  капітальних  інвестицій порівняно  з січнем–червнем 2017р.  збільшився на 7,2%.

 

Сільське  господарство

Індекс сільськогосподарської продукції  у січні–липні 2018р. порівняно з січнем–липнем 2017р. становив 100,2%,  у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 101,7%, у господарствах населення – 99,3%. Індекс  продукції рослинництва становив 99,1%, продукції тваринництва – 100,6%.

Станом на 1 серпня 2018р. зернові і зернобобові культури скошено  та обмолочено на площі 50,4 тис.га (31,4% площ, посіяних під урожай 2018р.), що на 5,9% більше, ніж на відповідну дату торік. У середньому  з 1 га обмолоченої площі одержано  46,9 ц  зерна, що  на  0,7 ц менше,  ніж на 1 серпня 2017р.

За січень–липень 2018р. реалізовано на забій 63,2 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 6,2% більше порівняно з січнем–липнем 2017р., вироблено 232,4 млн.шт  яєць (на 3,3% більше) та  250,4 тис.т  молока (на 4,9% менше).

За розрахунками, на 1 серпня 2018р. загальна  кількість великої рогатої худоби  склала  158,2 тис. голів  (на 3,9% менше, ніж  на 1 серпня 2017р.),  у  т.ч. корів – 90,5 тис.  (на 3,3% менше); свиней – 324,9 тис. (на 1,2% менше), овець та кіз – 33,9 тис. (на 1,7% менше), птиці всіх видів – 5678,6 тис. голів (на 33,8% більше).

Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими  підприємствами власно виробленої продукції за січень–липень  п.р. порівняно з січнем–липнем 2017р. зріс на 15,7%, у т.ч продукції тваринництва – на 26,6%,  рослинництва – знизився на 1,2%.

На 1 серпня п.р. у сільськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 107,8 тис.т зерна, що на 17,8% менше, ніж на 1 серпня 2017р. Запаси насіння соняшнику становили 9 тис.т, що  на 1,2% більше, ніж на 1.08.2017р.

 

Промисловість

За підсумками січня–липня 2018р., індекс промислової продукції склав 115,8%, у липні 2018р. порівняно з попереднім місяцем та липнем 2017р. – відповідно 99,1% та 108,4%.

Приріст продукції у січні–липні п.р. спостерігався за усіма видами промислового виробництва: у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 4,9%, переробній промисловості – на 29,1%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого  повітря – на 12,5%.

Збільшення випуску продукції проти січня–липня 2017р. одержано у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у 5,5 раза, харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – в 1,5 раза, в добуванні корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 14%, у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – на 13,9%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 8,6%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 8,4%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 5,3%, в добуванні сирої нафти та природного газу – на 4,5%.

Разом з тим, зменшено випуск продукції у машинобудуванні (на 0,5%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 8,5%).

Підприємствами області у січні–липні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 39,8 млрд.грн.

 

Будівництво

У  січні–липні 2018р.  підприємствами області  виконано будівельних робіт  на суму 1467,6 млн.грн. Індекс  будівельної продукції у січні–липні 2018р.  порівняно з січнем–липнем 2017р. становив 133,4%.

Інженерних споруд зведено у 2,1 раза більше, ніж у січні–липні 2017р. Водночас зведення будівель зменшилося на 15,6%, у т.ч. нежитлових – на 18,7%, житлових – на 11,3%.

У січні–червні  2018р. прийнято в експлуатацію 158,6 тис.м2 загальної площі у житлових будівлях  нового будівництва, що на 38,1% менше порівняно з аналогічним періодом 2017р.

 

Транспорт

У січні–липні 2018р. підприємствами залізничного  та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено  6,9 млн.т вантажів, що складає 91% обсягу вантажних перевезень січня–липня попереднього року.

Автомобільним транспортом перевезено 2,8 млн.т вантажів та виконано вантажооборот  в обсязі 606,2 млн.ткм, що склало відповідно 60,3% та 89,2% обсягів січня–липня  2017р.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 49,7 млн. пасажирів, що на 11,5% більше, ніж у січні–липні 2017р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 777,4 млн.пас.км або на 11,1% більше обсягу січня–липня  попереднього року.

 

Зовнішньоекономічна  діяльність

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–червні 2018р. становили  457,1 млн.дол. США, імпорту – 403,9 млн.дол. США. Проти січня–червня 2017р. обсяги експорту та імпорту збільшилися в 1,7 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 53,2 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,13.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  287,8 млн.дол. США або 62,9% від загальнообласного обсягу експорту.

Обсяги експорту послуг підприємствами і організаціями області  у І півріччі 2018р. порівняно з відповідним періодом минулого року  збільшилися на 20,6%, імпорту – на 22,4% і становили відповідно 31,9 та 8,7 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 23,2 млн.дол. США.

Питома вага країн ЄС у загальнообласних обсягах експорту послуг становила 85,9%, імпорту – 92,1%.

Обсяг  залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного  капіталу) в економіку області на 1 липня 2018р. cтановив 901 млн.дол. США, що  на 0,4% менше обсягів інвестицій на початок 2018р., у розрахунку на одну  особу – 654,8 долара.

У  січні–червні 2018р.  в економіку області  іноземними інвесторами  вкладено 22,8 млн.дол. США  та вилучено 13,3 млн.дол. США  прямих іноземних інвестицій (акціонерного  капіталу).

 

Споживчі  ціни

За  даними  Державної  служби статистики,  індекс споживчих цін у липні 2018р. в Україні  порівняно з попереднім місяцем склав 99,3%, з початку року – 103,6% (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях), в області – 99,7% та 104,3% відповідно.

(Visited 92 times, 1 visits today)

Залишити коментар:

Щоб залишити коментар, заповніть форму нижче:7739

загрузка...

Понад 7,5 тисяч неприбуткових організацій здійснюють дільність на Прикарпатті 12:18

Як повідомили в Головному управлінні ДФС в Івано-Франківській області, на  Прикарпатті здійснюють діяльність 7563 неприбуткові організації, які включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та...

Міжбанк: Гривня зміцнюється до євро 09:13

23 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,62 - 25,64  гривні за долар. Про це повідомляє Finance.ua. На 16:59 середні курси валют на міжбанку були...

У серпні ціна на газ для населення зменшиться ще на 5,5% 08:24

Кінцева ціна на газ для населення у серпні зменшиться щонайменше на 5,5% у порівнянні із липнем, та становитиме не більше 4 640 гривень без ПДВ за тисячу кубометрів. Про це...

Понад 4 тисячі прикарпатців розпочали власну справу 16:45

У першому півріччі на Прикарпатті власну справу зареєстрували 4169 платників податків, з них 738 юридичних осіб та 3431 фізична особа – підприємець. Про це повідомили в Головному управлінні ДФС в...

Прикарпатці сплатили 860 тисяч гривень за паркування 14:16

Впродовж шести місяців цього року до бюджету Івано-Франківщини надійшло 859,8 тис грн збору за місця для паркування транспортних засобів, в тому числі від юридичних осіб – 556,6 тис грн та фізичних...

Підприємства Калуша забезпечили найбільші обсяги реалізованої промислової продукції 13:22

Головне управління статистики інформує. За січень–травень 2019р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 29,3 млрд.грн, що становить 2,7% її загального обсягу по Україні. Вагомі обсяги промислової продукції реалізовано...

Минулоріч на Прикарпатті діяло понад 8 тисяч підприємств 10:17

Головне управління статистики інформує. У  2018 році  в області діяло 8,3 тис. економічно активних підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності (далі – підприємств), що у розрахунку на 10 тис. осіб наявного...

Гривня на міжбанку зміцнилась 09:47

22 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,65 - 25,67  гривні за долар (19 липня було 25,69 - 25,73 гривні за долар). Про це повідомляє Finance.ua....

На Прикарпатті майже вдвічі зросли надходження туристичного збору (відеосюжет) 20:15

Найбільше державну казну наповнили яремчанські платники податків. Детальніше дивіться у сюжеті: Канал 402

На Прикарпатті з початку року працевлаштовано майже 44 тисячі осіб 15:25

Як зазначили в Головному управлінні ДФС в Івано-Франківській області, з початку року роботодавцями Прикарпаття офіційно працевлаштовано 43814 осіб. Про це свідчать подані платниками до органів ДФС повідомлення про прийняття на...

Бізнес Прикарпаття отримав 188 ліцензій на право роздрібної торгівлі та зберігання палива 14:46

На сьогодні суб’єкти господарювання Івано-Франківщини - платники акцизного податку отримали 188 ліцензій, з них  170 – на право роздрібної торгівлі пальним та 18 – на право зберігання палива. За придбані...

Підприємствами області реалізовано промислової продукції на понад 29 млрд.грн 12:18

Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні–травні 2019р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 29,3 млрд.грн (у січні–травні 2018р. – на 29 млрд.грн).  У загальному обсязі реалізації продукція підприємств...

На Прикарпатті в громадських організаціях працюють близько 67 тисяч осіб 16:45 2 коментарі

Головне управління статистики інформує. Про результати своєї діяльності  за 2018р. органам державної статистики в області прозвітували 1508 керівних органів громадських організацій, або 5,7% їх кількості по Україні.  Облікова кількість членів...

До місцевих бюджетів Прикарпаття надійшло 2,9 млн грн туристичного збору 13:22

За шість місяців 2019 року платники податків сплатили до місцевих бюджетів Прикарпаття 2,9 млн грн туристичного збору, що на 0,5 млн грн більше, ніж торік. При цьому основна питома вага...

Прикарпатці з початку року витратили на нові авто 16 млн доларів 10:48

У першому півріччі в Івано-Франківську та області зареєстрували пів тисячі нових автомобілів. На покупку цих машин витратили $16 млн. Найпопулярнішою маркою у регіоні була Toyota – зареєстрували 100 авто цього...

Малі міста Прикарпаття отримають фінансову підтримку від Уряду 19:15

10 липня Уряд схвалив рішення про спрямування 1,4 млрд грн на підтримку малих міст та селищ за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (Розпорядження Кабінету міністрів...

Івано-Франківська митниця порушила понад 100 адмінсправ на суму 2,6 млн гривень 17:30 1 коментар

Як повідомили в Івано-Франківській митниці ДФС, за шість місяців поточного року митники Прикарпаття порушили 109 адміністративних справ  про порушення митних правил на суму майже 2,6 млн  гривень. Сума вилучених предметів за...

Прикарпатській митниці за півроку сплатили майже три мільярди митних платежів 17:30

За 6 місяців 2019 року від суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності Прикарпаття до Державного бюджету надійшло 2,8 млрд грн. У порівнянні з аналогічним періодом  2018 року надходження податків і зборів збільшились на ...

Близько 60 тисяч прикарпатських сімей отримують субсидії 11:53

Соціально-економічне становище Івано-Франківської області за січень-травень 2019 року (за  даними  Головного  управління статистики  в Івано-Франківській області) Короткий  огляд   Населення Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 травня...

Службою зайнятості Прикарпаття укомплектовано 24,2 тис. вакансій 17:30

Станом на 1 липня 2019 року кількість зареєстрованих безробітних у Івано-Франківській обласній службі зайнятості становила 8,2 тис. осіб, з них 7,2 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю. «Середній розмір допомоги по...
  • ріел ІФ виринаюча