Місто-фортеця Станіславів, як яскравий приклад європейського ренесансного містобудування (схема)

Втілення принципів європейського містобудування ХVІ – ХVІІ ст. при закладенні міста Івано-Франківська.

Всі без винятку теоретики XV – XVIст. розуміли місто як організоване соціально-економічне і архітектурне ціле. Від міста вимагали, щоб воно розташовувалось на здоровій місцевості, було оборонно здатним, просторим і архітектурно виразним. Особливо придатним для розташування міста вони вважали берег моря чи судноплавної ріки.

Питанням містобудування відведено значне місце в трактаті першого теоретика Відродження – Альберті. Пізніше про міста писали Антоніо Аверліно, Леонардо да Вінчі і Палладіо. Проекти ідеальних міст залишили Амманаті (1560), Лоріні (1592), Вазарі (1598) і Скамоцці (1615), пише West News.

Вирішуючи проблему оборони міста, майстри Відродження шукали найбільш економної форми міського плану, а так як найменший периметр мають правильні многокутники, круг і квадрат, то більшість міст набули подібного обрису. Бажання віддалити центр міста від дій артилерії спонукало до створення центричних планів з головною площею, розташованою в самій середині міської території. Але при центричній планувальній композиції плани міст все таки мали різноманітні варіанти. Так німецьке ідеальне місто Альбрехта Дюрера демонструє прямокутну планувальну систему вписану в квадрат; грандіозна польська фортеця Замостя мала прямокутну форму з розтягнутою віссю симетрії.

Ідеальні міста відіграли позитивну роль в історії розвитку містобудівних прийомів, але в архітектурному плані вони не піднялись вище рівня елементарних планувальних схем. Так, наприклад, венеціанська фортеця Пальма Нуова ( 1593 р.), побудована, можливо, Скамоцці на плоскій рівнині, є однообразним містобудівельним примітивом.

Пальма -Нова. План міста 1593 рік.

Місто Станіславів (сьогодні Івано-Франківськ), яке належить до міст –резиденцій, було засноване у XVIIст. польськими магнатами Потоцькими на території України.  Головною особливістю міста – фортеці є планувальна система, яка відзначається  винятково регулярним нарисом фортифікацій. Планувальній  структурі міста притаманні риси французької містобудівельної школи та риси ідеальних міст італійського ренесансу.Первісно міські фортифікації в плані мали вигляд правильного шестикутника з шістьма правильними земляними бастіонами доповненими частоколом. Пізніше з’явились рови заповнені водою та вали, а до міста можна було потрапити через три брами, які з’єднувались з трьома довгими мостами, перекинутими через рів. Крім того міжбастіонні куртини з брамами мали додатковий захист у вигляді ще одного оборонного яруса.

У середині XVIII ст. Станіславівську фортецю було удосконалено за зразком системи Вобана, відомого військового інженера. Новий палац Потоцьких з прилеглою територією, яка мала в плані вигляд правильної трапеції, було обнесено мурами, і ці укріплення були об’єднані з існуючими міськими фортифікаціями. В результаті проведених будівельних робіт фортеця набула вигляду видовженого восьмикутника з поздовжньою віссю симетрії. Утворилось шість земляних бастіонів та два півбастіони (рис.

План міста 1792р. , складений за участю Артура Дрекслера. Копія, що зберігається в Івано – Франківському краєзнавчому музеї.

На жаль фортифікаційна система міста Станіславова, яка належить до XVII ст., була розібрана з приходом до влади австрійського уряду (поч. XIX ст.), як описує А. Шарловський, залишились тільки невеликі фрагменти міського муру та валу, а передмістя ввійшли до складу міської території. З часом місто розросталось і первісна планувальна структура втратила свою чіткість. На сьогодні маємо збереженим тільки частину північно-західного бастіону.

Аналізуючи планувальну структуру міста, навіть на сучасному етапі, неможливо не помітити залежності формування сучасної структури від історично складеного ядра міста.

У процесі вивчення, становлення та розвитку Станіславівської фортеці стикаємось з чималими труднощами, які пов’язані з браком вихідних даних. На даний період не маємо достатньо збережених історичних документів з описами міста та інших іконографічних матеріалів, тому необхідно проводити дослідження опираючись на описи типових фортифікаційних систем складені  теоретиками XVII – XVIII ст. та описи авторів, які були сучасниками новоутвореного міста, а також на праці попередніх дослідників.

Примітивним прототипом такого міста є фортеця Пальма Нуова. Оборонна система фортеці складається з дев’яти бастіонів, трьох в’їзних брам та мостів, а також кількох равелінів. В центрі міста шестикутна площа, до якої сходяться всі головні вулиці міста. Дана фортеця збереглась до сьогодні майже у первісному вигляді, що дає можливість проводити натурні обстеження та використати їх як аналогію до Станіславова.

На сьогоднішній день історико – архітектурний  осередок міста до якого входить вся фортеця функціонує як окрема адміністративна одиниця та охороняється законодавством.

На противагу до італійської фортеці Пальма Нуова, яка збереглась до сьогодні у первісному вигляді майже без змін, польська Фортеця у Ченстохові на Ясній Горі, яка за своїми принципами містобудування також нагадує ідеальні ренесансові міста, є прикладом досконалої реновації.

Розташована вона на високій горі біля міста. В даному випадку була застосована італійська містобудівельна школа. В даному випадку фахівцям вдалось органічно поєднати існуючі залишки фортеці та відтворені елементи, створивши “макет” фортеці в натуральну величину на період XVI – XVII ст. За своєю планувальною системою фортифікації у Ченстохові мали вигляд чотирикутника наближеного до квадрату з чотирма наріжними бастіонами та були оточені глибокими ровами, високими валами, а стіни мали оскарпування. Хоча планувальна система фортеці відрізняється від Станіславова, та конструкція оборонних мурів є ідентичною.

Переріз муру у Ченстохові та Станіславові мав складну конфігурацію: конструкція бастіонів та куртин складалась з земляного насипу правильної геометричної форми у плані та перерізі. Тобто цей насип був трохи ширший біля підошви та поступово звужувався до верху. Нижня частина валу була облицьована цеглою з зовнішньої та внутрішньої сторони, що забезпечувало її більшу міцність, а верхня частина, надшанець, була земляною. Крім того надшанець у верхній своїй частині мав бійниці пристосовані для вогнепальної зброї, а в нижній частині не високу, але широку полицю, так звану стрілецьку лавку, на якій розташовувались бійці та гармати. Крім того в мурах знаходились каземати. До складу оборонної системи входтли також крита дорога, рови, гласис, вали.

Ще одним важливим попередником Станіславова є фортеця у Замості (1578 р.), яка  поєднала в собідумки і манери римських теоретиків ідеального міста періоду ренессансу.

Всі трактати про місто  виражали мрії архітекторів-гуманістів про ідеальне місто, гарне в плані як геометричний орнамент, з органічною неменш антропоморфною структурою, зовні пов’язаною перспективами вулиць логічно замкненими найважливішими громадськими спорудами. Замостя зі своєю досконалою композицією мало великий вплив на розпланування Станіславова і ще одного міста-аналога – Жовкви.

Замок-фортеця в Жовкві

Тим не менше у порівнянні з Замостям Жовква вирізняється цінною композицією укладу, а Станіславів – винятково регулярним нарисом фортифікації. На противагу до Замостя (проект Бернардо Морандо) автори планів Жовкви і Станіславова є невідомі. Можливо, це були Павло Щасливий в Жовкві і Франсуа Корасіні в Станіславові.

Обидва міста належать до найцікавіших міст резиденцій і мають велике значення для розвитку ренесансової урбаністики. Їх розпланування становить цікаве поєднання рис середньовічної і ренесансової урбаністики, що є свідченням появи новаторських традицій в оборонній архітектурі

Ще Одним прикладом українських міст, які були збудовані за принципами ідеальних міст відродження, є містечко Броди (1584р.).

Фортеця в Бродах

Як показує графічно-метрологічний аналіз, нарис міських фортифікацій був опертий на комбінацію правильного десятикутника і двадцятикутників, яка співпадала своєю віссю з віссю п’ятикутного нарису замку. Манера будівництва в загальному співпадає з концепціями Ж. Е. де БАР ле Дюка, відомого авторитету французької військово-інженерної школи. Можна також знайти подібність бродських фортифікацій до оборонної системи де Беауплана в Кодаку. Саме риси французької містобудівельної школи  зустрічаємо у Станіславові та Бродах, що робить їх подібними. Крім того фортифікації обидвох міст розплановані на основі правильних геометричних фігур.

На сьогоднішній день у Бродах збережено п’ятикутну фортецю, яка була резиденцією власників міста. Фортифікації складаються з п’яти бастіонів та куртин. Конструкція оборонної системи – земляна, що є традиційним для фортифікацій XVI ст. В оборонних мурах знаходиться ряд приміщень (можливо казематів) перекритих парусним склепінням. По периметру оборонні стіни обмуровані цегляною кладкою з вкрапленнями кам’яних блоків. Таку саму кладку зустрічаємо у Станіславові на збереженому бастіоні.

Описуючи та порівнюючи європейські та українські міста періоду ренесансу можемо прослідкувати певний поступ, розвиток, удосконалення оборонних систем з плином часу. Починаючи з найпростіших, найпримітивніших прикладів “ідеального“ містобудування, таких як Пальма Нуова, спостерігаємо поступові зміни, удосконалення оборонної системи у інших містах та доходимо до Станіславіва, який є одним з найдосконаліших прикладів тогочасного містобудування. Це ідеально розпланована оборонна система, довершена композиція плану міста, досконале розташування елементів планувальної системи, взаємозв’язок між оборонною і планувальною системами.

Важливим є також вдале розташування фортеці відносно важливих торгівельних шляхів, орієнтація відносно сторін світу. Окрім того зв’язок між окремими елементами планувальної системи Станіславова є найвиразнішим у порівнянні з містами -попередниками. Отже місту притаманні основні ознаки ідеальних міст XVII- XVIII ст., які виконуються у всіх перелічених прикладах:

  1. 1. Місто повинно мати форму правильного багатокутника;
  2. В центрі міста площа, яка виконувала б функції адміністративного, громадського та торгового центрів міста;
  3. Місто мало бути обнесене фортифікаціями у вигляді бастіонної системи (одна або кілька ліній).

Отже можемо робити висновки про те, що місто-фортеця Станіславів є найдовершенішим прикладом ідеального містобудування, оскільки закладене та втілене в життя з врахуванням, та на основі багатьох ренесансних принципів містобудування, які зустрічаємо у неменш знаменитих містах-аналогах.

Автор матеріалу:  З.В. Лукомська, асп. каф. РРАК НУ “Л П“

(Visited 371 times, 1 visits today)

Залишити коментар:

Щоб залишити коментар, заповніть форму нижче:6857

Карпати засипало снігом та вдарив мороз (фоторепортаж) 13:44

У Карпатах сніг, уночі температура нижче 0 градусів, пише Правда.іф посилаючись на "Місто".     Сьогодні, 17 листопада, очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер...

Міський голова Івано-Франківська спробував себе у ролі патрульного (фотрепортаж) 12:08 5 коментарів

Вчора, 16 листопада, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків спробував себе у ролі патрульного і вийшов з хлопцями на нічне чергування, пише Правда.іф посилаючись на "WestNews".     «Емоцій і думок,...

Телеведуча та поліглот Бруна Роша знялась для нового номера Playboy (фоторепортаж) 10:10 1 коментар

Телеведуча та Поліглот Бруна Роша знялась для нового номера Playboy.     Красуня розмовляє багатьма мовами, включаючи англійську, китайську, португальську та іспанську. Модель працює телеведучою на хорватському телебаченні. “Я роблю...

У ніч на суботу Івано-Франківськ притрусило першим снігом (фоторепортаж) 07:24 2 коментарі

У ніч з 16 на 17 листопада в Івано-Франківську випав перший сніг, пише ГК. За інформацією “Синоптика” мінімальна температура, яка очікується 17 листопада – -2 градуси. Також повідомляється, що сніг...

Популярна франківська акторка згадала, як 10 років назад була рудим дівчиськом (фотофакт) 23:43 4 коментарі

Відома прикарпатська акторка театру та кіно Ірма Вітовська пригадала, як 10 років назад завершила зйомки в популярному у свій час серіалі «Леся+Рома», інформує WesNews. «10 років як я попрощалась з Леською....

У гуцулів Різдво – найважливіше свято в році, – відома ведуча розповіла про життя у Карпатах 23:08 3 коментарі

Відома українська телеведуча та медіаменеджер, керівниця інформаційної служби каналу ICTV Олена Фроляк народилася зовсім в іншому місці, але називає Прикарпаття своєю батьківщиною. Олена залюбки поділилася власним досвідом карпатського туризму, розкрила...

У Калуському районі зникла без вісти молода жінка (фотофакт) 21:58 1 коментар

У п’ятницю, 16 листопада, зранку жінка пішла з дому і досі місце її перебування невідоме. Поліція і рідні просять зголоситися всіх, хто може впізнати жінку і знає, де вона зараз....

Вечірня ДТП на «Позитроні»: пішохід потрапив під колеса «ВАЗу» (фотофакт) 21:26

У вечірній час 16 листопада в Івано-Франківську трапилася дорожньо-транспортна пригода. Як повідомляє журналіст WestNews із місця пригоди, біля супермаркету «Велес» на перетині вулиць Вовчинецька-Надрічна близько 20:30 збили людину. Легковий автомобіль «ВАЗ»...

У Надвірній укріплюють береги річки (фоторепортаж) 19:53

 В місті Надвірна Івано-Франківської області, розпочались роботи по укріпленню правого берега річки Бистриця Надвірнянська в районі зони відпочинку імені Н.Яремчука, інформує Надвірнянська правда. За допомогою спецтехніки, яку надав приватний підприємець...

У Франківську церковники, без участі археологів, розкопали історичні вали та поспіхом вивозять звідти землю (фоторепортаж) 17:46 3 коментарі

В історичному середмісті Франківська, на Валах, без висновків археологів проводять земляні будівельні роботи – починають спорудження церкви Святого Миколая. Фото – Богдан Кудлак Екскаватор на будівельному майданчику, обгородженому на Валах, риє...

Франківцю Владику Дубині у якого померла мама знову потрібна допомога на лікування 16:02

Юний франківець Владик Дубинащо пережив втрату найріднішої людини, продовжує боротьбу за життя. Хлопчик знову потрапив до обласної дитячої лікарні з діагнозом "Лівобічна пневмонія". Про це в мережі повідомила знайома родини...

Франківську баскетболістку визнали найціннішою гравчинею тижня в Суперлізі 15:44

Комісія Федерації баскетболу України визначила символічну збірну тижня у жіночій Суперлізі. У топ-5 гравців тижня увійшли по дві представниці “Динамо” та “Франківськ-ПНУ”, а також гравчиня “Київ-Баскету”, інформує Sport.if.ua з посиланням...

В Івано-Франківську презентували виставку аматорських фотоклубів області (фоторепортаж) 15:12

У Навчально-методичному центрі культури і туризму Прикарпаття відкрили фотовиставку – Х-ий творчий звіт народних аматорських фотоклубів області за 2018 рік. У творчому звіті прийняли участь 10 народних аматорських фотоклубів області, які...

Після служби – до прикрас. Як франківська поліціянтка творить ексклюзивні аксесуари (фоторепортаж) 14:58 1 коментар

Брошки є трендом вже не один сезон, це стильно й красиво. Ними можна прикрасити пальто, “косуху”, сумочку, жакет, шарф, чи навіть просто сведр чи плаття, адже це універсальний аксесуар. Але де...

Авто, яке вчора горіло в Коломиї, належить місцевому депутату - він говорить, що це помста за його політичну діяльність 14:37 1 коментар

Вчора ввечері в Коломиї горіло авто депутата міської ради Сергія Лосюка. На вулиці Костомарова невідомі підпалили автомобіль Mitsubishi Outlander. Про це він розповів на свої сторінці у Facebook, інформує “Галка”. Чоловік впевнений,...

В центрі Івано-Франківська жебраки-шахраї виманюють гроші у довірливих перехожих (фото+відео) 14:09 4 коментарі

"Муніципальна варта" забрала у двох шахрайок фіктивні довідки, за допомогою яких вони виманювали гроші в іванофранківців. Під час патрулювання в центрі частині Івано-Франківська інспектори КП "Муніципальна варта" помітили осіб ромської...

Буремні 90-ті повернулися до Коломиї: в місті другий підпал автомобіля за тиждень (фотофакт) 13:55 5 коментарів

Як раніше інформувала Правда іф, у місті Коломиї горів автомобіль. Інцидент трапився у м. Коломия на вул. Костомарова. Загорівся легковий автомобіль марки “Mitsubishi OUTLANDER”. Поліція встановила власника – ним виявився приватний...

В Івано-Франківську незаконно торгували несвіжою рибою (фотофакт) 13:11

14 листопада,  держрибінспектори Івано-Франківського рибоохоронного патруля виявили випадок незаконної торгівлі рибою. Це сталося близько 14:30 в одному з мікрорайонів Івано-Франківська. Місцевий мешканець продавав 13 коропів загальною вагою 6 кг. Увагу рибпатрульних...

Камери, Інтернет і LED-монітор: поряд з палацом Потоцьких встановлюють сучасну вбиральню (фотофакт) 11:41

Незабаром в Івано-Франківську на вулиці Валовій запрацює сучасна вбиральня з низкою “благ цивілізацій”. Про це у Фейсбук-спільності “Комуналка ІФ” написав директор Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою міськради Михайло Смушак. “Порівняно з...

Майже за мільйон гривень реставрують фасад будинку на Курбаса (фотофакт) 11:13 3 коментарі

В Івано-Франківську на вулиці Курбаса, 5-7-9 продовжують реставрацію фасаду будинку. Про це інформує  Департамент містобудування, архітектури та культурної спадщини. “Нарешті в продуктивне русло увійшов процес реставрації фасаду будинку на вулиці...
  • ріел ІФ виринаюча