Місто-фортеця Станіславів, як яскравий приклад європейського ренесансного містобудування (схема)

Втілення принципів європейського містобудування ХVІ – ХVІІ ст. при закладенні міста Івано-Франківська.

Всі без винятку теоретики XV – XVIст. розуміли місто як організоване соціально-економічне і архітектурне ціле. Від міста вимагали, щоб воно розташовувалось на здоровій місцевості, було оборонно здатним, просторим і архітектурно виразним. Особливо придатним для розташування міста вони вважали берег моря чи судноплавної ріки.

Питанням містобудування відведено значне місце в трактаті першого теоретика Відродження – Альберті. Пізніше про міста писали Антоніо Аверліно, Леонардо да Вінчі і Палладіо. Проекти ідеальних міст залишили Амманаті (1560), Лоріні (1592), Вазарі (1598) і Скамоцці (1615), пише West News.

Вирішуючи проблему оборони міста, майстри Відродження шукали найбільш економної форми міського плану, а так як найменший периметр мають правильні многокутники, круг і квадрат, то більшість міст набули подібного обрису. Бажання віддалити центр міста від дій артилерії спонукало до створення центричних планів з головною площею, розташованою в самій середині міської території. Але при центричній планувальній композиції плани міст все таки мали різноманітні варіанти. Так німецьке ідеальне місто Альбрехта Дюрера демонструє прямокутну планувальну систему вписану в квадрат; грандіозна польська фортеця Замостя мала прямокутну форму з розтягнутою віссю симетрії.

Ідеальні міста відіграли позитивну роль в історії розвитку містобудівних прийомів, але в архітектурному плані вони не піднялись вище рівня елементарних планувальних схем. Так, наприклад, венеціанська фортеця Пальма Нуова ( 1593 р.), побудована, можливо, Скамоцці на плоскій рівнині, є однообразним містобудівельним примітивом.

Пальма -Нова. План міста 1593 рік.

Місто Станіславів (сьогодні Івано-Франківськ), яке належить до міст –резиденцій, було засноване у XVIIст. польськими магнатами Потоцькими на території України.  Головною особливістю міста – фортеці є планувальна система, яка відзначається  винятково регулярним нарисом фортифікацій. Планувальній  структурі міста притаманні риси французької містобудівельної школи та риси ідеальних міст італійського ренесансу.Первісно міські фортифікації в плані мали вигляд правильного шестикутника з шістьма правильними земляними бастіонами доповненими частоколом. Пізніше з’явились рови заповнені водою та вали, а до міста можна було потрапити через три брами, які з’єднувались з трьома довгими мостами, перекинутими через рів. Крім того міжбастіонні куртини з брамами мали додатковий захист у вигляді ще одного оборонного яруса.

У середині XVIII ст. Станіславівську фортецю було удосконалено за зразком системи Вобана, відомого військового інженера. Новий палац Потоцьких з прилеглою територією, яка мала в плані вигляд правильної трапеції, було обнесено мурами, і ці укріплення були об’єднані з існуючими міськими фортифікаціями. В результаті проведених будівельних робіт фортеця набула вигляду видовженого восьмикутника з поздовжньою віссю симетрії. Утворилось шість земляних бастіонів та два півбастіони (рис.

План міста 1792р. , складений за участю Артура Дрекслера. Копія, що зберігається в Івано – Франківському краєзнавчому музеї.

На жаль фортифікаційна система міста Станіславова, яка належить до XVII ст., була розібрана з приходом до влади австрійського уряду (поч. XIX ст.), як описує А. Шарловський, залишились тільки невеликі фрагменти міського муру та валу, а передмістя ввійшли до складу міської території. З часом місто розросталось і первісна планувальна структура втратила свою чіткість. На сьогодні маємо збереженим тільки частину північно-західного бастіону.

Аналізуючи планувальну структуру міста, навіть на сучасному етапі, неможливо не помітити залежності формування сучасної структури від історично складеного ядра міста.

У процесі вивчення, становлення та розвитку Станіславівської фортеці стикаємось з чималими труднощами, які пов’язані з браком вихідних даних. На даний період не маємо достатньо збережених історичних документів з описами міста та інших іконографічних матеріалів, тому необхідно проводити дослідження опираючись на описи типових фортифікаційних систем складені  теоретиками XVII – XVIII ст. та описи авторів, які були сучасниками новоутвореного міста, а також на праці попередніх дослідників.

Примітивним прототипом такого міста є фортеця Пальма Нуова. Оборонна система фортеці складається з дев’яти бастіонів, трьох в’їзних брам та мостів, а також кількох равелінів. В центрі міста шестикутна площа, до якої сходяться всі головні вулиці міста. Дана фортеця збереглась до сьогодні майже у первісному вигляді, що дає можливість проводити натурні обстеження та використати їх як аналогію до Станіславова.

На сьогоднішній день історико – архітектурний  осередок міста до якого входить вся фортеця функціонує як окрема адміністративна одиниця та охороняється законодавством.

На противагу до італійської фортеці Пальма Нуова, яка збереглась до сьогодні у первісному вигляді майже без змін, польська Фортеця у Ченстохові на Ясній Горі, яка за своїми принципами містобудування також нагадує ідеальні ренесансові міста, є прикладом досконалої реновації.

Розташована вона на високій горі біля міста. В даному випадку була застосована італійська містобудівельна школа. В даному випадку фахівцям вдалось органічно поєднати існуючі залишки фортеці та відтворені елементи, створивши “макет” фортеці в натуральну величину на період XVI – XVII ст. За своєю планувальною системою фортифікації у Ченстохові мали вигляд чотирикутника наближеного до квадрату з чотирма наріжними бастіонами та були оточені глибокими ровами, високими валами, а стіни мали оскарпування. Хоча планувальна система фортеці відрізняється від Станіславова, та конструкція оборонних мурів є ідентичною.

Переріз муру у Ченстохові та Станіславові мав складну конфігурацію: конструкція бастіонів та куртин складалась з земляного насипу правильної геометричної форми у плані та перерізі. Тобто цей насип був трохи ширший біля підошви та поступово звужувався до верху. Нижня частина валу була облицьована цеглою з зовнішньої та внутрішньої сторони, що забезпечувало її більшу міцність, а верхня частина, надшанець, була земляною. Крім того надшанець у верхній своїй частині мав бійниці пристосовані для вогнепальної зброї, а в нижній частині не високу, але широку полицю, так звану стрілецьку лавку, на якій розташовувались бійці та гармати. Крім того в мурах знаходились каземати. До складу оборонної системи входтли також крита дорога, рови, гласис, вали.

Ще одним важливим попередником Станіславова є фортеця у Замості (1578 р.), яка  поєднала в собідумки і манери римських теоретиків ідеального міста періоду ренессансу.

Всі трактати про місто  виражали мрії архітекторів-гуманістів про ідеальне місто, гарне в плані як геометричний орнамент, з органічною неменш антропоморфною структурою, зовні пов’язаною перспективами вулиць логічно замкненими найважливішими громадськими спорудами. Замостя зі своєю досконалою композицією мало великий вплив на розпланування Станіславова і ще одного міста-аналога – Жовкви.

Замок-фортеця в Жовкві

Тим не менше у порівнянні з Замостям Жовква вирізняється цінною композицією укладу, а Станіславів – винятково регулярним нарисом фортифікації. На противагу до Замостя (проект Бернардо Морандо) автори планів Жовкви і Станіславова є невідомі. Можливо, це були Павло Щасливий в Жовкві і Франсуа Корасіні в Станіславові.

Обидва міста належать до найцікавіших міст резиденцій і мають велике значення для розвитку ренесансової урбаністики. Їх розпланування становить цікаве поєднання рис середньовічної і ренесансової урбаністики, що є свідченням появи новаторських традицій в оборонній архітектурі

Ще Одним прикладом українських міст, які були збудовані за принципами ідеальних міст відродження, є містечко Броди (1584р.).

Фортеця в Бродах

Як показує графічно-метрологічний аналіз, нарис міських фортифікацій був опертий на комбінацію правильного десятикутника і двадцятикутників, яка співпадала своєю віссю з віссю п’ятикутного нарису замку. Манера будівництва в загальному співпадає з концепціями Ж. Е. де БАР ле Дюка, відомого авторитету французької військово-інженерної школи. Можна також знайти подібність бродських фортифікацій до оборонної системи де Беауплана в Кодаку. Саме риси французької містобудівельної школи  зустрічаємо у Станіславові та Бродах, що робить їх подібними. Крім того фортифікації обидвох міст розплановані на основі правильних геометричних фігур.

На сьогоднішній день у Бродах збережено п’ятикутну фортецю, яка була резиденцією власників міста. Фортифікації складаються з п’яти бастіонів та куртин. Конструкція оборонної системи – земляна, що є традиційним для фортифікацій XVI ст. В оборонних мурах знаходиться ряд приміщень (можливо казематів) перекритих парусним склепінням. По периметру оборонні стіни обмуровані цегляною кладкою з вкрапленнями кам’яних блоків. Таку саму кладку зустрічаємо у Станіславові на збереженому бастіоні.

Описуючи та порівнюючи європейські та українські міста періоду ренесансу можемо прослідкувати певний поступ, розвиток, удосконалення оборонних систем з плином часу. Починаючи з найпростіших, найпримітивніших прикладів “ідеального“ містобудування, таких як Пальма Нуова, спостерігаємо поступові зміни, удосконалення оборонної системи у інших містах та доходимо до Станіславіва, який є одним з найдосконаліших прикладів тогочасного містобудування. Це ідеально розпланована оборонна система, довершена композиція плану міста, досконале розташування елементів планувальної системи, взаємозв’язок між оборонною і планувальною системами.

Важливим є також вдале розташування фортеці відносно важливих торгівельних шляхів, орієнтація відносно сторін світу. Окрім того зв’язок між окремими елементами планувальної системи Станіславова є найвиразнішим у порівнянні з містами -попередниками. Отже місту притаманні основні ознаки ідеальних міст XVII- XVIII ст., які виконуються у всіх перелічених прикладах:

  1. 1. Місто повинно мати форму правильного багатокутника;
  2. В центрі міста площа, яка виконувала б функції адміністративного, громадського та торгового центрів міста;
  3. Місто мало бути обнесене фортифікаціями у вигляді бастіонної системи (одна або кілька ліній).

Отже можемо робити висновки про те, що місто-фортеця Станіславів є найдовершенішим прикладом ідеального містобудування, оскільки закладене та втілене в життя з врахуванням, та на основі багатьох ренесансних принципів містобудування, які зустрічаємо у неменш знаменитих містах-аналогах.

Автор матеріалу:  З.В. Лукомська, асп. каф. РРАК НУ “Л П“

(Visited 585 times, 1 visits today)

Залишити коментар:

Щоб залишити коментар, заповніть форму нижче:6934

загрузка...

Відома українська співачка вагітна первістком (фото) 14:05

Зіркова родина невдовзі стане більшою. Українська співачка Наталка Карпа невдовзі стане мамою. Подейкують, що артистка перебуває на четвертому місяці вагітності. Про цікавий стан знаменитості свідчать й її світлини, якими вона...

Відома спортсменка взяла участь у відвертій фотосесії (фото 18+) 12:35

Відома британська важкоатлетка Сара Девіс взяла участь у відвертій фотосесії. Спортсменка, яка виступає в категорії 69 кг, сфотографувалася повністю голою. У кадрі роздягнена 26-річна Девіс, регулярно входить в десятку кращих...

Офіс президента причепурили новими картинами: з шаурмою та пінгвінами-депутатами (фото) 11:34 1 коментар

Зеленський обрав собі картину з шаурмою. Пише Главком. Стіни Офісу президента України прикрасили картинами молодих українських художників з колекції Музею історії Києва. Роботи вибирав особисто Володимир Зеленський. Про це повідомила...

Відома українська дизайнерка народила первістка (фото) 11:02

Дизайнерка Лілія Літковська вперше стала мамою. У неї народилася донечка. Радісну новину породілля повідомила в Instagram, виклавши ніжну світлину з ручкою немовляти. Нагадаємо, тато первістка Лілії - діджей Микита Потапчук. Про те, що вони...

Лобода влаштувала у Монако в ресторані на столі танці (фото) 10:33

Співачка Світлана Лобода на своїх концертах витанцьовує так завзято, що аж коліна розбиває, але їй усе одно замало. Гайнула до запального танцю зірка й на відпочинку, причому на столі в громадському місці....

Як насправді виглядало життя в СРСР. Архівні фото, які забороняла радянська пропаганда 10:01 8 коментарів

Головний принцип роботи фотографів з творчої групи «Трива» - повна відмова від ретуші і постановочних кадрів. Пише Главком. Реальне життя в СРСР доволі сильно відрізнялося від фантазій верхівки КПРС. Щоб...

2 000 гривень – вартість одного дня життя онкохворої матері двох дітей Тетяни Куценко 09:39

Мати онкохворої мами двох діток з Нововолинська Тетяни Куценко вкотре просить допомогти зібрати кошти на лікування своєї доньки. За словами жінки, кожного дня на лікування потрібно мати 2000 гривень. Головний препарат «Ібраніс»...

З'явились фото із місця затримання на хабарі високопоставленого прикарпатського митника (фоторепортаж) 09:05 5 коментарів

Митник вимагав від людини, яка завозила тканини, хабар за нестворення перешкод під час розмитнення Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Києві, викрили начальника одного з митних постів Івано-Франківської митниці ДФС...

На Городенківщині облаштовують майданчик для відпочинку водіїв (фотофакт) 23:22 1 коментар

Працівники Служби автомобільних доріг будують майданчик для відпочинку учасників дорожнього руху на км 168+100 автодороги державного значення Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський біля села Семаківці Городеківського району. Про це повідмоляє Служба автомобільних...

Відома франківчанка проникливо вшанувала пам’ять померлого чоловіка (фото) 21:19

Знаменитість звернулася до померлого чоловіка. Українська відома співачка Тіна Кароль вшанувала пам’ять чоловіка. В Instagram-Stories Кароль залишила короткий ролик на честь пам’яті померлого чоловіка Євгена Огіра. Зірка зробила колаж зі...

У Калуші розпочинають роботи з відновлення Ратуші 20:56 1 коментар

Поки що приступили до передпроектних робіт. Так, в електронній системі державних закупівель Прозоро 14 серпня оприлюднено договір на виконання передпроектних робіт по об’єкту «Реставрація та часткове відтворення пам’ятки архітектури місцевого...

Хлопцю з Галицького району, який вижив у страшному ДТП, потрібна допомога 19:54

21-річний Назар Раць із села Хохоніва Галицького району за минулий рік зробив неможливе. Маленькими кроками, вперто й через біль – він почав ходити. А ще два роки тому хлопець був...

На Тернопільщині на смерть збили прикарпатця (фото+відео) 19:27

Позавчора, 14 серпня, у Тернопільській області на смерть збили прикарпатця. Як зазначили у поліції Тернопільщини, аварія сталася у Бучацькому районі. 23-річний водій – житель одного з сіл району – збив чоловіка...

Як облаштовують двір на Симоненка – Миколайчука (фоторепортаж) 17:09

У дворі на вулиці Миколайчука, 20а, 22-26,  Симоненка, 26, 28, 30 в Івано-Франківську тривають роботи з впорядкування прибудинкової території. У планах чимало перетворень та не менше роботи: брукування доріжок, асфальтування...

Новий шанувальник? Загадковий чоловік подарував Ірині Білик електрокар (фото) 16:30

Ірина Білик відверто розповіла, що пов’язує її з чоловіком, який нещодавно подарував їй дороге авто. Нещодавно Ірина Білик у своєму аккаунті в Instagram опублікувала фото, на якому вона позує з...

Мистецький центр “Акторко” радує франківців своїми перемогами у Болгарії (фото) 16:23

Юні таланти відпочивали протягом 7 днів у таборі “Вместе”, що у м. Кітен, Болгарія та взяли участь у багатьох конкурсах на фестивалі “European Kiten Awards 2019”. В конкурсі  з хореографії...

На популярній карпатській вершині зіграли колоритне гуцульське весілля (фоторепортаж) 15:44

Шлюб взяли чернівецький альпініст Олександр Паламарюк разом із нареченою Ольгою, інформує Шпальта. 10-11 серпня у Буковинських Карпатах відбувся Pamir Fest. Його провели на території колишньої військової радіолокаційної станції «Памір» (гора Томнатик,...

Стартували зйомки другої частини найскаженішої комедії року за участі відомих франківців Юрія Горбунова та Миколи Торб'яка (фоторепортаж) 15:28

15 серпня стартували зйомки другої частини найскаженішої комедії року. "Минув рік, відколи молодша дочка вбралася у весільну сукню. Емоції вщухли, і темпераментний батько тільки-но дихнув на повні груди, як.. старша...

У франківському магазині підлітку продали сигарети і алкоголь (фотофакт) 15:12

Робочій групі з питань виявлення продажу алкоголю і тютюну неповнолітнім стало відомо про порушення в магазині “Маневр”, що по вулиці Миру. Випадок трапився 14 серпня, інформують у Фейсбук-спільноті “Тверезий Франківськ“....

Франківців налякав новий сміттєвий майданчик поблизу “Десятки” (фотофакт) 14:58 3 коментарі

У центрі Івано-Франківська з’явилися огорожі для майбутніх смітників. Містяни б’ють на сполох. Про це повідомили у Фейсбук-спільноті “Франківські теревені“. “Навіщо хизуватися модними підземними смітниками, які скоро будуть урочисто відкривати та...
  • ріел ІФ виринаюча