Місто-фортеця Станіславів, як яскравий приклад європейського ренесансного містобудування (схема)

Втілення принципів європейського містобудування ХVІ – ХVІІ ст. при закладенні міста Івано-Франківська.

Всі без винятку теоретики XV – XVIст. розуміли місто як організоване соціально-економічне і архітектурне ціле. Від міста вимагали, щоб воно розташовувалось на здоровій місцевості, було оборонно здатним, просторим і архітектурно виразним. Особливо придатним для розташування міста вони вважали берег моря чи судноплавної ріки.

Питанням містобудування відведено значне місце в трактаті першого теоретика Відродження – Альберті. Пізніше про міста писали Антоніо Аверліно, Леонардо да Вінчі і Палладіо. Проекти ідеальних міст залишили Амманаті (1560), Лоріні (1592), Вазарі (1598) і Скамоцці (1615), пише West News.

Вирішуючи проблему оборони міста, майстри Відродження шукали найбільш економної форми міського плану, а так як найменший периметр мають правильні многокутники, круг і квадрат, то більшість міст набули подібного обрису. Бажання віддалити центр міста від дій артилерії спонукало до створення центричних планів з головною площею, розташованою в самій середині міської території. Але при центричній планувальній композиції плани міст все таки мали різноманітні варіанти. Так німецьке ідеальне місто Альбрехта Дюрера демонструє прямокутну планувальну систему вписану в квадрат; грандіозна польська фортеця Замостя мала прямокутну форму з розтягнутою віссю симетрії.

Ідеальні міста відіграли позитивну роль в історії розвитку містобудівних прийомів, але в архітектурному плані вони не піднялись вище рівня елементарних планувальних схем. Так, наприклад, венеціанська фортеця Пальма Нуова ( 1593 р.), побудована, можливо, Скамоцці на плоскій рівнині, є однообразним містобудівельним примітивом.

Пальма -Нова. План міста 1593 рік.

Місто Станіславів (сьогодні Івано-Франківськ), яке належить до міст –резиденцій, було засноване у XVIIст. польськими магнатами Потоцькими на території України.  Головною особливістю міста – фортеці є планувальна система, яка відзначається  винятково регулярним нарисом фортифікацій. Планувальній  структурі міста притаманні риси французької містобудівельної школи та риси ідеальних міст італійського ренесансу.Первісно міські фортифікації в плані мали вигляд правильного шестикутника з шістьма правильними земляними бастіонами доповненими частоколом. Пізніше з’явились рови заповнені водою та вали, а до міста можна було потрапити через три брами, які з’єднувались з трьома довгими мостами, перекинутими через рів. Крім того міжбастіонні куртини з брамами мали додатковий захист у вигляді ще одного оборонного яруса.

У середині XVIII ст. Станіславівську фортецю було удосконалено за зразком системи Вобана, відомого військового інженера. Новий палац Потоцьких з прилеглою територією, яка мала в плані вигляд правильної трапеції, було обнесено мурами, і ці укріплення були об’єднані з існуючими міськими фортифікаціями. В результаті проведених будівельних робіт фортеця набула вигляду видовженого восьмикутника з поздовжньою віссю симетрії. Утворилось шість земляних бастіонів та два півбастіони (рис.

План міста 1792р. , складений за участю Артура Дрекслера. Копія, що зберігається в Івано – Франківському краєзнавчому музеї.

На жаль фортифікаційна система міста Станіславова, яка належить до XVII ст., була розібрана з приходом до влади австрійського уряду (поч. XIX ст.), як описує А. Шарловський, залишились тільки невеликі фрагменти міського муру та валу, а передмістя ввійшли до складу міської території. З часом місто розросталось і первісна планувальна структура втратила свою чіткість. На сьогодні маємо збереженим тільки частину північно-західного бастіону.

Аналізуючи планувальну структуру міста, навіть на сучасному етапі, неможливо не помітити залежності формування сучасної структури від історично складеного ядра міста.

У процесі вивчення, становлення та розвитку Станіславівської фортеці стикаємось з чималими труднощами, які пов’язані з браком вихідних даних. На даний період не маємо достатньо збережених історичних документів з описами міста та інших іконографічних матеріалів, тому необхідно проводити дослідження опираючись на описи типових фортифікаційних систем складені  теоретиками XVII – XVIII ст. та описи авторів, які були сучасниками новоутвореного міста, а також на праці попередніх дослідників.

Примітивним прототипом такого міста є фортеця Пальма Нуова. Оборонна система фортеці складається з дев’яти бастіонів, трьох в’їзних брам та мостів, а також кількох равелінів. В центрі міста шестикутна площа, до якої сходяться всі головні вулиці міста. Дана фортеця збереглась до сьогодні майже у первісному вигляді, що дає можливість проводити натурні обстеження та використати їх як аналогію до Станіславова.

На сьогоднішній день історико – архітектурний  осередок міста до якого входить вся фортеця функціонує як окрема адміністративна одиниця та охороняється законодавством.

На противагу до італійської фортеці Пальма Нуова, яка збереглась до сьогодні у первісному вигляді майже без змін, польська Фортеця у Ченстохові на Ясній Горі, яка за своїми принципами містобудування також нагадує ідеальні ренесансові міста, є прикладом досконалої реновації.

Розташована вона на високій горі біля міста. В даному випадку була застосована італійська містобудівельна школа. В даному випадку фахівцям вдалось органічно поєднати існуючі залишки фортеці та відтворені елементи, створивши “макет” фортеці в натуральну величину на період XVI – XVII ст. За своєю планувальною системою фортифікації у Ченстохові мали вигляд чотирикутника наближеного до квадрату з чотирма наріжними бастіонами та були оточені глибокими ровами, високими валами, а стіни мали оскарпування. Хоча планувальна система фортеці відрізняється від Станіславова, та конструкція оборонних мурів є ідентичною.

Переріз муру у Ченстохові та Станіславові мав складну конфігурацію: конструкція бастіонів та куртин складалась з земляного насипу правильної геометричної форми у плані та перерізі. Тобто цей насип був трохи ширший біля підошви та поступово звужувався до верху. Нижня частина валу була облицьована цеглою з зовнішньої та внутрішньої сторони, що забезпечувало її більшу міцність, а верхня частина, надшанець, була земляною. Крім того надшанець у верхній своїй частині мав бійниці пристосовані для вогнепальної зброї, а в нижній частині не високу, але широку полицю, так звану стрілецьку лавку, на якій розташовувались бійці та гармати. Крім того в мурах знаходились каземати. До складу оборонної системи входтли також крита дорога, рови, гласис, вали.

Ще одним важливим попередником Станіславова є фортеця у Замості (1578 р.), яка  поєднала в собідумки і манери римських теоретиків ідеального міста періоду ренессансу.

Всі трактати про місто  виражали мрії архітекторів-гуманістів про ідеальне місто, гарне в плані як геометричний орнамент, з органічною неменш антропоморфною структурою, зовні пов’язаною перспективами вулиць логічно замкненими найважливішими громадськими спорудами. Замостя зі своєю досконалою композицією мало великий вплив на розпланування Станіславова і ще одного міста-аналога – Жовкви.

Замок-фортеця в Жовкві

Тим не менше у порівнянні з Замостям Жовква вирізняється цінною композицією укладу, а Станіславів – винятково регулярним нарисом фортифікації. На противагу до Замостя (проект Бернардо Морандо) автори планів Жовкви і Станіславова є невідомі. Можливо, це були Павло Щасливий в Жовкві і Франсуа Корасіні в Станіславові.

Обидва міста належать до найцікавіших міст резиденцій і мають велике значення для розвитку ренесансової урбаністики. Їх розпланування становить цікаве поєднання рис середньовічної і ренесансової урбаністики, що є свідченням появи новаторських традицій в оборонній архітектурі

Ще Одним прикладом українських міст, які були збудовані за принципами ідеальних міст відродження, є містечко Броди (1584р.).

Фортеця в Бродах

Як показує графічно-метрологічний аналіз, нарис міських фортифікацій був опертий на комбінацію правильного десятикутника і двадцятикутників, яка співпадала своєю віссю з віссю п’ятикутного нарису замку. Манера будівництва в загальному співпадає з концепціями Ж. Е. де БАР ле Дюка, відомого авторитету французької військово-інженерної школи. Можна також знайти подібність бродських фортифікацій до оборонної системи де Беауплана в Кодаку. Саме риси французької містобудівельної школи  зустрічаємо у Станіславові та Бродах, що робить їх подібними. Крім того фортифікації обидвох міст розплановані на основі правильних геометричних фігур.

На сьогоднішній день у Бродах збережено п’ятикутну фортецю, яка була резиденцією власників міста. Фортифікації складаються з п’яти бастіонів та куртин. Конструкція оборонної системи – земляна, що є традиційним для фортифікацій XVI ст. В оборонних мурах знаходиться ряд приміщень (можливо казематів) перекритих парусним склепінням. По периметру оборонні стіни обмуровані цегляною кладкою з вкрапленнями кам’яних блоків. Таку саму кладку зустрічаємо у Станіславові на збереженому бастіоні.

Описуючи та порівнюючи європейські та українські міста періоду ренесансу можемо прослідкувати певний поступ, розвиток, удосконалення оборонних систем з плином часу. Починаючи з найпростіших, найпримітивніших прикладів “ідеального“ містобудування, таких як Пальма Нуова, спостерігаємо поступові зміни, удосконалення оборонної системи у інших містах та доходимо до Станіславіва, який є одним з найдосконаліших прикладів тогочасного містобудування. Це ідеально розпланована оборонна система, довершена композиція плану міста, досконале розташування елементів планувальної системи, взаємозв’язок між оборонною і планувальною системами.

Важливим є також вдале розташування фортеці відносно важливих торгівельних шляхів, орієнтація відносно сторін світу. Окрім того зв’язок між окремими елементами планувальної системи Станіславова є найвиразнішим у порівнянні з містами -попередниками. Отже місту притаманні основні ознаки ідеальних міст XVII- XVIII ст., які виконуються у всіх перелічених прикладах:

  1. 1. Місто повинно мати форму правильного багатокутника;
  2. В центрі міста площа, яка виконувала б функції адміністративного, громадського та торгового центрів міста;
  3. Місто мало бути обнесене фортифікаціями у вигляді бастіонної системи (одна або кілька ліній).

Отже можемо робити висновки про те, що місто-фортеця Станіславів є найдовершенішим прикладом ідеального містобудування, оскільки закладене та втілене в життя з врахуванням, та на основі багатьох ренесансних принципів містобудування, які зустрічаємо у неменш знаменитих містах-аналогах.

Автор матеріалу:  З.В. Лукомська, асп. каф. РРАК НУ “Л П“

(Visited 446 times, 1 visits today)

Залишити коментар:

Щоб залишити коментар, заповніть форму нижче:3858

загрузка...

В ІФНМУ на благодійному вечорі зібрали кошти для реабілітаційного центру "Бандерівський Схрон" (фоторепортаж) 19:53

В Івано-Франківському національному медичному університеті відбувся вечір-реквієм пам’яті Небесної Сотні та всіх Героїв України, на якому зібрали кошти для допомоги реабілітаційному центру для учасників АТО/ООС "Бандерівський Схрон".   Дійство організував...

З’явилось відео затримання франківськими патрульними заїжджих «гастролерів», які обкрадали квартири у місті (фото+відео) 18:12

Поліція показала, як тривала операція із затримання квартирних злодіїв в Івано-Франківську. Відповідне відео партульна поліція області розмістила сьогодні, інформує WestNews. Нагадаємо, вчора, 19 лютого, працівники карного розшуку НП в Івано-Франківські області...

Активісти вимагають врятувати беркутів, яких роками експлуатують в Яремче (фотофакт) 17:46 1 коментар

На Прикарпатті у місті Яремче роками продовжується незаконний бізнес з використанням диких птахів, фото з якими пропонують за гроші. З вимогою врятувати птахів у мережі виступили активісти організації UAAA -...

Жителі Франківська, які не вміють користуватись каналізацією, завдають значних клопотів місцевим комунальникам (фоторепортаж) 17:09 1 коментар

У Франківську мешканцям міста, які проживають на вулиці Сеченова загрожує повне припинення холодного водопостачання на три дні, інформує WestNews. Про це повідомили у групі фейсбук КП  “Івано-Франківськводоекотехпром”. “Шановні мешканці міста. Як...

На Прикарпатті зацвіли перші квіти – з-під землі пробилися весняні первоцвіти (фоторепортаж) 16:23

На Прикарпатті розцвіли вже перші весняні первоцвіти, інформує Еспресо TV. Про це повідомляє Галицький національний природний парк у Facebook. “З настанням лютого все більш відчувається прихід весни. В середині місяця це особливо...

Правоохоронцям вдалося розшукати зниклу вчора неповнолітню жительку франківського передмістя (фотофакт) 16:21

Вчора, 20 лютого, 13-річна драгомирчанка пішла з останнього уроку з школи і не повернулася додому. Про зникнення школярки в поліцію поопівночі повідомила її матір. Вона розповіла, що дочка пішла з...

Як калушанка з діагнозом ДЦП створює ікони (фоторепортаж) 16:02

23-річна калушанка Надія Породько з дитинства хворіє на ДЦП. У дівчини є хобі – вишивка бісером. Каже, що від цього заняття їй на душі стає спокійно і водночас радісно, а...

Без “радянського духу”. З’явилися фото відреставрованої зали для зібрань франківських чиновників (фоторепортаж) 15:12

У Фейсбук-спільноті “Франківські теревені” опублікували світлини нової зали засідань міськвиконкому  Івано-Франківська. Ремонтні роботи тут почали у серпні 2018 року. Як тоді зазначив мер Руслан Марцінків, стара зала, яка поруч його...

У Франківську проінспектували маршрутки – один з автобусів “пішов” на капремонт (фоторепортаж) 14:58 5 коментарів

Удосвіта, 20 лютого, працівники управління транспорту та зв’язку спільно із працівниками управління патрульної поліції перевірили випуск транспортних засобів на автобусні маршрути загального користування. Про це у мережі Фейсбук написав начальник управління транспорту і зв’язку...

Дефіцит, черги, купони та демонстрації - як виглядав Львів у 1990-ті (фото) 14:37

Купони, черги, дефіцит та демонстрації - таким був Львів у 1990-тих. Тоді, німецький журнал "GEO" замовив фотографу Тадеушу Рольке задокументувати події у Львові. Фотомайстру вдалось задокументувати буденне життя львів'ян 90-х....

Франківець створює вражаючі меблі зі старих автомобільних запчастин (фоторепортаж) 14:27

Здавалось б, чим ще нас можуть здивувати дизайнери, особливо, якщо розмова стосується дизайну меблів, адже існує стільки варіантів та ідей. Та все-таки існує автор, робота якого вражає своїм нестандартним мисленням. Іван...

Франківські тінейджери за кишенькові гроші облаштували критий скейт-парк (фото+відео) 13:43 1 коментар

В Івано-Франківську в приміщенні колишнього Радіозаводу тінейджери облаштували скейт-парк. “Crime Park” (назва майданчика) хлопці зробили власними силами та коштами, а приміщення, в якому він знаходиться, орендують завдяки добровільним внескам “райдерів”,...

Прикарпатську письменницю відзначили подякою за значний внесок у розвиток української літератури (фоторепортаж) 13:11

Відому прикарпатську письменницю Світлану Бреславську у Франківську відзначили подякою міського голови. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив Руслан Марцінків. “Приємно було відчути справжню літературну атмосферу на творчій...

На Північному бульварі облаштовують міжбудинковий проїзд (фоторепортаж) 12:57

Із настанням сприятливих погодних умов у Франківську відновлюють ремонтні роботи. У середу, 20 лютого, на замовлення Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою асфальтують міжбудинковий проїзд на Північному бульварі. Про це...

Зіркова франківчанка Тіна Кароль у нижній білизні потішила прихильників (фото) 12:03 2 коментарі

Українська співачка Тіна Кароль зачарувала мережу звабливим фото . Фото зірка оприлюднила в мережі, передає Depo.ua. Користувачі мережі високо оцінили фігуру та вигляд Кароль, поставивши їй більше 30 тисяч лайків.  

Франківка через «Пасаж Єгера» подала на виконком до суду 11:13 1 коментар

Днями в Івано-Франківську відбулось судове засідання у справі “Пасажу Єгера”. Власниця одного із приміщень на Січових Стільців, 16 Світлана Пронь подала позов до суду проти виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради...

На Прикарпатті жорстоко зарізали сімейну пару (фото) 11:03 9 коментарів

Тривожне повідомлення надійшло на лінію «102» у середу, 20 лютого, о 10:45 від мешканки села Семаківці Коломийського району. Жінка повідомила, що виявила мертвими свого сусіда та його співмешканку. За вказаною...

Пішохід, який вчора загинув у Галицькому районі, перебігав дорогу поза межами пішохідного переходу (фотофакт) 10:52 1 коментар

Як раніше інформували ЗМІ, дорожньо-транспортна пригода з летальним наслідком сталася 20 лютого близько 18:25 години у селі  Задністрянськ Галицького району. Попередньо встановлено, що 28-річний мешканець Бурштина, керуючи автомобілем  Volkswagen Passat, ...

В Івано-Франківську втретє проведуть весілля без алкоголю 09:39

24 травня 2019 року в Івано-Франківську втретє проведуть весілля без алкоголю. Про це повідомили на сторінці проекту в соціальній мережі фейсбук. Цього разу свої долі об’єднають Яринка Гречаник  та Володимир...

В Україні стартувало серійне виробництво реактивних систем "Верба" і "Вільха" 09:14

В ДК "Укроборонпром" повідомили, що ДП "Шепетівський ремонтний завод"  розпочинає серійне виробництво передових реактивних систем залпового вогню "Верба" та пускової установки для "Вільхи". Про це йдеться у повідомленні прес-служби концерну....
  • ріел ІФ виринаюча