Близько 60 тисяч прикарпатських сімей отримують субсидії

Соціально-економічне становище Івано-Франківської області за січень-травень 2019 року

(за  даними  Головного  управління статистики  в Івано-Франківській області)

Результат пошуку зображень за запитом "У січні–травні 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 59,5 тис. домогосподарств,"

Короткий  огляд

 

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 травня 2019р. становила 1370,6 тис. осіб, з них 606,4 тис. проживали у міських поселеннях, 764,2 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–квітня 2019р. кількість жителів зменшилась на 2697 осіб. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 2752 особи, водночас зафіксовано міграційний приріст населення на  55 осіб.

Кількість живонароджених у січні–квітні 2019р. становила 3839 осіб, померлих – 6591 особу проти 4114 осіб та 6234 особи відповідно у січні–квітні 2018р.

 

Зайнятість  та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у травні 2019р. становила 187,5 тис. осіб.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня 2019р. становила 8,3 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 87,7%. Жінки становили 56,9% загальної кількості безробітних, молодь у віці до 35 років – 31,9%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у травні 2019р. склала 7,5 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2718 грн, що складає 65,1% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у травні 2019р. порівняно з квітнем 2019р. збільшилась на 22,5% і на кінець місяця становила 2401 одиницю.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець травня 2019р. склало 3 особи.

 

Доходи  населення

У січні–травні 2019р.  розмір середньомісячної  номінальної заробітної плати штатних  працівників підприємств, установ, організацій  (із кількістю найманих працівників 10 і більше  осіб) становив 8290 грн, що на 18,2% більше, ніж у відповідному періоді 2018р.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах транспорту, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, з виробництва гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищували середній показник по області на 48,4% – у 1,8 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності, сфері надання інших видів послуг (не перевищували 55,4% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–травні 2019р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 108,9%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 червня 2019р. склала 29,5 млн.грн, або 1,8% фонду оплати праці, нарахованого у травні 2019р. Упродовж травня 2019р. заборгованість збільшилась на 2%. Станом на 1 червня 2019р. борг із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів відсутній.

На економічно активні підприємства припадає 25,3% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 74,7%.

Основна сума боргу з виплати заробітної плати припадає на промисловість (53,3% від загальної суми)  та оптову і роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (41%).

 

Соціальний   захист

У січні–травні 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 59,5 тис. домогосподарств, із них у міських  поселеннях – 24,9 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 34,6 тис. Сума призначених субсидій у січні–травні 2019р. склала  35,1 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 12,5 млн.грн, у сільській місцевості –22,6 млн.грн.

Крім  того, у  січні–травні  2019р. 7,9 тис.  домогосподарств (з  них 7,7 тис. – домогосподарства сільської місцевості) було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Сума призначених субсидій цього виду у січні–травні 2019р. становила 26,9 млн.грн.

Cередній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг  у розрахунку на одне домогосподарство у травні 2019р. становив 86,8 грн  (у квітні 2019р. – 722,6 грн); на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого  пічного побутового палива – 3247,3 грн (у квітні 2019р. – 3416,8 грн).

 

Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–травні 2019р. становив 9515,1 млн.грн, що у порівнянних цінах на 10,7%  більше від обсягу січня–травня 2018р.

Оборот роздрібної торгівлі у травні п.р. порівняно із квітнем 2019р. збільшився на 1,8%, а з травнем 2018р. – на 11,6%.

 

Сільське  господарство

Індекс сільськогосподарської продукції   у січні–травні 2019р. порівняно з січнем–травнем 2018р. становив 102,3%,  у т.ч. у підприємствах – 110,8%, у господарствах  населення – 98%.

За  січень–травень  2019р. реалізовано  на забій 46 тис.т сільськогосподарських  тварин (у живій масі), що на 1,5% менше  порівняно з січнем–травнем 2018р.,   вироблено   149,1 тис.т   молока (на 2,8%  менше)  та  213,1 млн.шт   яєць (на 44,7% більше).

За розрахунками,  на 1 червня 2019р. загальна кількість великої  рогатої худоби склала 149,3 тис. голів (на 4% менше, ніж на 1 червня 2018р.), у т.ч. корів – 86,3 тис. (на 4,6% менше); овець та кіз – 33,9 тис.  (на 2,3% менше); свиней – 329,6 тис. (на  5,9% більше), птиці  всіх видів – 5142,2 тис. голів (на 6,6% більше).

Загальний обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої продукції  за січень–травень 2019р. порівняно з січнем–травнем 2018р. знизився на 15%, у т.ч продукції тваринництва – на 36,6%, продукції рослинництва – зріс на 47,8%.

На 1 червня п.р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, і підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням зернових та зернобобових  культур, було в наявності 62,8 тис.т зерна проти 113 тис.т на 1 червня 2018р.

 

Промисловість

У травні 2019р. порівняно з попереднім місяцем та травнем 2018р. індекс промислової продукції становив відповідно 98,3% та 100,4%, за підсумками січня–травня 2019р. – 97,9%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із січнем–травнем 2018р. індекс промислової продукції становив 103,9%, переробній – 93,4%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 97%.

Збільшення випуску продукції проти січня–травня 2018р. одержано у добуванні сирої нафти та природного газу на 4,6%, виробництві напоїв – на 8,5%, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 9,2%. Разом з тим, спостерігалося зменшення випуску продукції у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 32,2%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 29,9%), харчових продуктів (на 17,5%), у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 14,5%), гумових і пластмасових виробів (на 3,7%), хімічних речовин і хімічної продукції (на 3,6%), у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії (на 2%), машинобудуванні (на 0,4%).

Підприємствами області за січень–травень 2019р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 29,3 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 7,6 млрд.грн.

 

Будівництво

У  січні–травні 2019р.  підприємствами  області  вироблено будівельної продукції на  суму 896,9 млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції у січні–травні 2019р.  порівняно з січнем–травнем 2018р. становив  97,6%.

Зведення  будівель збільшилося  на 25,2%, у  тому числі житлових – у 1,7 раза.  Водночас, будівництво нежитлових будівель скоротилося на 3,5%.  Індекс  будівництва інженерних споруд склав 74,5%.

 

Транспорт

У січні–травні 2019р. підприємствами транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 5,2 млн.т вантажів, що на 11,2% більше, ніж у січні–травні попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 2,1 млн.т вантажів, вантажооборот становив 503,6 млн.ткм, що відповідно на 15,4% та на 23,1% більше обсягу січня–травня попереднього року.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 35,6 млн. пасажирів, що на 0,3% більше обсягу пасажироперевезень січня–травня 2018р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі  494,3 млн.пас.км або на 8,3% менше обсягу січня–травня попереднього року.

 

Зовнішня  торгівля товарами

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–квітні 2019р. становили  281,1 млн.дол. США, імпорту – 231,4 млн.дол. США. Порівняно з січнем–квітнем 2018р. обсяги експорту зменшилися на 5,9%, імпорту –  на 18,2%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 49,7 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,21.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 158 млн.дол. США або 56,2% від загальнообласного обсягу експорту та зменшився у порівнянні з січнем–квітнем 2018р. на 18,9%.

 

Споживчі  ціни

За  даними  Державної  служби статистики  України, індекс споживчих  цін у травні 2019р. в Україні  порівняно з попереднім місяцем становив  100,7%, з початку року – 104,2% (без урахування  тимчасово окупованої території Автономної Республіки  Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій  у Донецькій та Луганській областях), в області – 101,1% та 104,9%  відповідно.

 

(Visited 44 times, 1 visits today)

Залишити коментар:

Щоб залишити коментар, заповніть форму нижче:5251

загрузка...

Прикарпатці сплатили до бюджету більше 2,8 мільярдів гривень податку на доходи фізичних осіб 13:22

Як повідомили в Головному управлінні ДФС в Івано-Франківській області за січень-липень 2019 року до бюджетів усіх рівнів надійшло 2846,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб. У порівнянні з відповідним...

Платники Прикарпаття сплатили до бюджету майже 359 млн грн плати за землю 11:22

З початку 2019 року до місцевих бюджетів Прикарпаття платники податків сплатили 358,7 млн грн плати за землю. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 64,1 млн гривень....

До місцевих бюджетів Прикарпаття надійшло понад 100 мільйонів гривень рентної плати 17:30

Як повідомили в Головному управлінні ДФС в Івано-Франківській області  з початку року платники податків Івано-Франківщини перерахували до місцевих скарбниць 100,9 млн грн рентних платежів. В порівнянні з відповідним періодом  минулого...

На Прикарпатті сплата податку на нерухоме майно зросла на 32% 15:25

Платники Івано-Франківщини вже сплатили до місцевого бюджету понад 63,0 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що на 31,7 відсотка більше за минулорічну сплату. Про це повідомили...

Більше 29 тисяч осіб працевлаштували за сприяння служби зайнятості Івано-Франківщини 11:22 2 коментарі

«За сім місяців 2019 року більше 29 тисяч осіб працевлаштували за сприяння служби зайнятості Івано-Франківщини. 631 особа отримала місце праці за умови компенсації роботодавцям витрат єдиного соціального внеску. Одноразова виплата...

На Прикарпатті офіційно більше 8 тисяч безробітних 14:14 3 коментарі

Соціально-економічне становище Івано-Франківської області за січень-червень 2019 року (за  даними  Головного  управління статистики  в Івано-Франківській області)   Короткий  огляд Населення Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 червня...

Понад 280 мільйонів «екоподатку» сплатили прикарпатці за забруднення довкілля 13:22

За забруднення навколишнього середовища прикарпатські платники перерахували до бюджету 280,8 млн грн екологічного податку. Про це повідомили в Головному управлінні ДФС в Івано-Франківській області. Із загальної суми надходжень, до державної...

На Франківщині виробили більше 2 тисяч тонн меду 11:22

На початок 2019 року в Івано-Франківській області нараховувалося 143 тис. бджолосімей, що складає 5,5% від їх загальної кількості в Україні. Про це повідомили у Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області....

Субсидії доведеться повернути в бюджет: у частини українців заберуть допомогу 13:36 1 коментар

В Україні після перевірки всіх, хто незаконно отримував субсидію, зобов'яжуть повернути її в державний бюджет. Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. У постанові Кабміну сказано, що повернути субсидію потрібно добровільно. А...

В Івано-Франківську та селах, підпорядкованих міськраді налічується понад 260 тисяч жителів 11:53

Соціально-економічне становище м. Івано-Франківська за січень-червень 2019 року (за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області) Короткий огляд Населення Станом на 1 червня 2019р. у м.Івано-Франківську та селах, підпорядкованих міськраді,...

У Долині планують побудувати гіпермаркет «Епіцентр» 18:51

3 вересня 2019 року о 17.00 год. в приміщенні залу засідань Долинської районної ради (м. Долина, пр. Незалежності, 5, 1 поверх) відбудуться громадські слухання щодо затвердження детального плану території для...

Нова ціна на газ для українців: скільки платитимуть прикарпатці 17:46

Виходячи з озвученої "Нафтогазом" вартості газу для населення в серпні, найвищі роздрібні ціни на паливо будуть у споживачів, які приєднані до мереж підприємств "Миколаївгаз", "Газовик" (Вінницька область) і "Рівнегаз". Про...

Платники Прикарпаття спрямували для розвитку української армії майже 205 мільйонів гривень 17:30 1 коментар

За січень-липень 2019 року платники податків перерахували до держбюджету 204 млн 184 тисячі гривень військового збору. Цьогорічні надходження на обороноздатність армії  перевищили минулорічні на 14,3 відсотка. Про це повідомили в...

У Коломийському центрі зайнятості з'явилися кар'єрні радники (відеосюжет) 16:45

Кар'єрні радники. Коломийська міськрайонна філія Івано-Франківського обласного центру зайнятості впровадила нову послугу. Тепер, згідно із чинним законодавством, тут діє інститут кар'єрного радника. Детальніше дивіться у сюжеті: НТК

Надходження податків до місцевих «скарбниць» Прикарпаття зросли на півмільйона гривень 14:14

За підсумками семи місяців ц.р. місцеві скарбниці поповнено на 3 млрд 338 млн грн. податків і зборів, що на 574,8 млн грн більше за минулорічні надходження. Про це повідомили в...

Вже у вересні: в Україні зростуть ціни на два популярних продукти 10:33

У вересні в українських магазинах подорожчають молокопродукти і яйця. Такий прогноз дає гендиректор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, повідомляє "Голос.юа". За його словами, молочка буде дорожчати невеликими темпами. "У вересні ціна на молочну...

Гривня на закритті міжбанку зміцнилась 09:13

15 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,15 - 25,18 гривні за долар. Про це повідомляє Finance.ua. На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:...

Компанія пов’язана з «Газпромом» планує добувати газ на Івано-Франківщині 21:43 2 коментарі

Приватне акціонерне товариство «Газінвест» планує продовжити спеціальні дозволи на геологічне вивчення, дослідно-промислову розробку та видобуток газу на Чеканській та Ключівській площах в Івано-Франківській області. Ключівська площа розташована в Косівському та...

В Україні субсидії почнуть виплачувати по-новому: що зміниться 15:38

Кабінет міністрів змінив порядок виплати житлових субсидій в Україні. Тепер одержувач зможе самостійно вибрати банк, у якому йому зручно отримувати виплати, повідомляє "РБК-Україна". Зокрема інформацію про платіжні реквізити пенсіонерів Пенсійний...

Платники податків Франківщини сплатили до зведеного бюджету 6,8 мільярдів гривень 12:18

Як повідомили в Головному управлінні ДФС в Івано-Франківській області  з початку року суб’єкти господарювання Прикарпаття сплатили до зведеного бюджету 6,8 млрд грн податкових платежів. Це на 904,3 млн грн більше, ніж...
  • ріел ІФ виринаюча