Чисельність наявного населення в області становить 1371,1 тис. осіб

Соціально-економічне становище Івано-Франківської області за січень-квітень 2019 року

(за  даними  Головного  управління статистики  в Івано-Франківській області)

Короткий  огляд

Пов’язане зображення

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 квітня 2019р. становила 1371,1 тис. осіб, з них 606,5 тис. проживали у міських поселеннях, 764,6 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–березня 2019р. кількість жителів зменшилась на 2170 осіб. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 2210 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 40 осіб.

Кількість живонароджених у січні–березні 2019р. становила 2906 осіб, померлих – 5116 осіб проти 3145 осіб та 4784 особи відповідно  у січні–березні 2018р.

 

Зайнятість  та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у квітні 2019р. становила 189,1 тис. осіб.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець квітня 2019р. становила 7,8 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 86,3%. Жінки становили 60,9% загальної кількості безробітних.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у квітні 2019р. склала 6,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2760 грн, що складає 66,1% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у квітні 2019р. порівняно з березнем 2019р. зменшилась на 26,1% і на кінець місяця становила 1960 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець квітня 2019р. склало 4 особи.

 

Доходи  населення

У січні–квітні 2019р. розмір середньомісячної  номінальної заробітної плати штатних працівників  підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих  працівників 10 і більше осіб) становив 8174 грн, що на 18,8% більше, ніж у відповідному періоді 2018р.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах транспорту, з виробництва гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищували середній показник по області на 45% – у 1,7 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності, сфері надання інших видів послуг (не перевищували 54,5% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–квітні 2019р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 109,8%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 травня 2019р. склала 28,9 млн.грн, або 1,8% фонду оплати праці, нарахованого у квітні 2019р. Упродовж квітня 2019р. заборгованість збільшилась на 0,5%. Станом на 1 травня 2019р. борг із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів відсутній.

На економічно активні підприємства припадає 23,8% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 76,2%.

Основна  сума боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (53% від загальної суми) та на оптову та роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів  (41,8%).

 

Соціальний   захист

У січні–квітні 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 33,7 тис. домогосподарств,  із них у міських поселеннях – 12 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 21,7 тис. Сума призначених  субсидій у січні–квітні 2019р. склала 32,9 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 11,2 млн.грн, у сільській місцевості – 21,7 млн.грн.

Крім того, у січні–квітні 2019р. 6,4 тис. домогосподарств (з них 6,2 тис. – домогосподарства сільської місцевості) було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Сума призначених субсидій цього виду у  січні–квітні 2019р. становила 21,9 млн.грн.

Cередній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у квітні 2019р. становив  722,6 грн (у березні 2019р. – 833,5 грн); на придбання  скрапленого газу,  твердого та рідкого пічного побутового палива –  3416,8 грн (у березні 2019р. – 3436,9 грн).

 

Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–квітні 2019р. становив 7431,6 млн.грн, що у порівнянних цінах на 9,5%  більше від обсягу січня–квітня попереднього року.

Оборот роздрібної торгівлі у квітні п.р. порівняно із березнем 2019р. збільшився на 0,6%, а з квітнем 2018р. – на 12,9%.

 

Капітальні  інвестиції

За січень–березень 2019р. підприємствами та організаціями  області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1750,5 млн.грн капітальних інвестицій. Основну частку капітальних інвестицій (99,6% загального  обсягу) освоєно в матеріальні активи. Обсяг  капітальних  інвестицій порівняно  з січнем–березнем 2018р.  зменшився на 17,4%.

 

Сільське  господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–квітні 2019р. порівняно з січнем–квітнем 2018р. становив 101,9%,  у т.ч. у підприємствах – 108,8%, у господарствах населення – 98,1%.

За  січень–квітень  2019р. реалізовано на забій  38,1 тис.т сільськогосподарських  тварин (у живій масі), що на 0,3%  менше порівняно з січнем–квітнем 2018р.,  вироблено 102,1  тис.т молока (на 2,8%  менше)  та  162,4 млн.шт   яєць (у 1,5 р.б.).

За розрахунками,  на 1 травня 2019р. загальна кількість великої  рогатої худоби склала 149,1 тис. голів (на 4% менше, ніж на 1 травня 2018р.), у т.ч. корів – 88,3 тис. (на 4,5% менше); овець та кіз – 35,9 тис. (на 2,2% менше), свиней – 330,4 тис. (на 5,4% більше), птиці всіх видів – 4607 тис. голів (на 8,4% більше).

Загальний обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої продукції  за січень–квітень 2019р. порівняно з січнем–квітнем 2018р. знизився на 17,9%, у т.ч продукції тваринництва – на 39,6%, продукції рослинництва – зріс на 43,5%.

На 1 травня п.р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують  і підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням зернових та зернобобових культур, було в наявності 79,8 тис.т зерна проти 159,4 тис.т на 1 травня  2018р.

 

Промисловість

У квітні 2019р. порівняно з попереднім місяцем та квітнем 2018р. індекс промислової продукції становив відповідно 100,8% та 106,9%,  за підсумками січня–квітня 2019р. – 97,2%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із січнем–квітнем 2018р. індекс промислової продукції становив 103,7%, переробній промисловості – 94,1%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 94,6%.

Збільшення випуску продукції проти січня–квітня 2018р. одержано у добуванні сирої нафти та природного газу (на 4,1%) та виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції  (на 19,7%). Разом з тим, спостерігалося зменшення випуску продукції у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (у 1,5 раза), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 29,5%), харчових продуктів і напоїв (на 19,3%), у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 10,9%), хімічних речовин і хімічної продукції (на 7,8%), гумових і пластмасових виробів (на 5,9%), у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії (на 4,4%), машинобудуванні (на 2,3%).

Підприємствами області за січень–березень 2019р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 17,9 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 4,2 млрд.грн.

 

Будівництво

У січні–квітні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на  суму 689,3 млн.грн. Індекс будівельної  продукції у січні–квітні 2019р.  порівняно з січнем–квітнем 2018р. становив  126,9%.

Зведення будівель збільшилося на 38,8%, у тому числі нежитлових – на 13,1%, житлових – у 1,7 раза.  Індекс  будівництва інженерних споруд склав 113,2%.

У  січні–березні 2019р. прийнято в експлуатацію 235 тис.м2  загальної площі житлових будівель  нового будівництва, що у  2,8 раза  більше порівняно з січнем–березнем 2018р., у т.ч. у сільській місцевості –135,6 тис.м2  (у 2,4 раза більше), у міській місцевості – 99,4 тис.м2  (у 3,6 раза більше).

 

Транспорт

У січні–квітні 2019р. підприємствами транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 4 млн.т вантажів, що на 15,3% більше, ніж у січні–квітні попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 1,7 млн.т вантажів, вантажооборот становив 404,2 млн.ткм, що відповідно на 16,5% та на 31,7% більше обсягу січня–квітня попереднього року.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 28,1 млн. пасажирів, що на 0,2% більше обсягу пасажироперевезень  січня–квітня 2018р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 393 млн.пас.км, що складає 91,9% обсягу відповідного періоду минулого року.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–березні 2019р. становили 204,3 млн.дол. США, імпорту – 157,3 млн.дол. США. Порівняно з січнем–березнем 2018р. обсяги експорту зменшилися на 11,2%, імпорту – на 27,7%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 47 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,30.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 113,9 млн.дол. США або 55,7% від загальнообласного обсягу експорту та зменшився у порівнянні з січнем–березнем 2018р. на 24,3%.

Обсяги експорту послуг підприємствами і організаціями області у І кварталі 2019р. порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилися на 6%,  імпорту – у 2,1 раза і становили відповідно 18,1 та 6,8 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 11,3 млн.дол. США.

Питома вага країн ЄС у загальнообласних обсягах експорту послуг становила 75%, імпорту – 95,2%.

Обсяг  вкладених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного  капіталу) в економіку області на 1 квітня 2019р.  cтановив  877,6 млн.дол. США, що  на 1,9% менше обсягів  інвестицій  на  початок  2019р., у  розрахунку на  одну особу – 639,3 долара.

У січні–березні 2019р. в  економіку області іноземними  інвесторами вкладено 1,1 млн.дол. США  та вилучено 6,4 млн.дол. США прямих  інвестицій  (акціонерного  капіталу).

 

Споживчі  ціни

За даними Державної  служби статистики, індекс  споживчих цін у квітні 2019р.  в Україні порівняно з попереднім місяцем  становив 101,0%, з початку року – 103,4% (без  урахування тимчасово окупованої території Автономної  Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській  областях), в області – 101,1% та 103,8% відповідно.

 

(Visited 81 times, 1 visits today)

Залишити коментар:

Щоб залишити коментар, заповніть форму нижче:8438

загрузка...

На Прикарпатті в громадських організаціях працюють близько 67 тисяч осіб 16:45 1 коментар

Головне управління статистики інформує. Про результати своєї діяльності  за 2018р. органам державної статистики в області прозвітували 1508 керівних органів громадських організацій, або 5,7% їх кількості по Україні.  Облікова кількість членів...

До місцевих бюджетів Прикарпаття надійшло 2,9 млн грн туристичного збору 13:22

За шість місяців 2019 року платники податків сплатили до місцевих бюджетів Прикарпаття 2,9 млн грн туристичного збору, що на 0,5 млн грн більше, ніж торік. При цьому основна питома вага...

Прикарпатці з початку року витратили на нові авто 16 млн доларів 10:48

У першому півріччі в Івано-Франківську та області зареєстрували пів тисячі нових автомобілів. На покупку цих машин витратили $16 млн. Найпопулярнішою маркою у регіоні була Toyota – зареєстрували 100 авто цього...

Малі міста Прикарпаття отримають фінансову підтримку від Уряду 19:15

10 липня Уряд схвалив рішення про спрямування 1,4 млрд грн на підтримку малих міст та селищ за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (Розпорядження Кабінету міністрів...

Івано-Франківська митниця порушила понад 100 адмінсправ на суму 2,6 млн гривень 17:30 1 коментар

Як повідомили в Івано-Франківській митниці ДФС, за шість місяців поточного року митники Прикарпаття порушили 109 адміністративних справ  про порушення митних правил на суму майже 2,6 млн  гривень. Сума вилучених предметів за...

Прикарпатській митниці за півроку сплатили майже три мільярди митних платежів 17:30

За 6 місяців 2019 року від суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності Прикарпаття до Державного бюджету надійшло 2,8 млрд грн. У порівнянні з аналогічним періодом  2018 року надходження податків і зборів збільшились на ...

Близько 60 тисяч прикарпатських сімей отримують субсидії 11:53

Соціально-економічне становище Івано-Франківської області за січень-травень 2019 року (за  даними  Головного  управління статистики  в Івано-Франківській області) Короткий  огляд   Населення Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 травня...

Службою зайнятості Прикарпаття укомплектовано 24,2 тис. вакансій 17:30

Станом на 1 липня 2019 року кількість зареєстрованих безробітних у Івано-Франківській обласній службі зайнятості становила 8,2 тис. осіб, з них 7,2 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю. «Середній розмір допомоги по...

Майже 42 мільйони гривень податку на нерухоме майно надійшло до бюджетів Прикарпаття 12:46

Як повідомили в Головному управлінні ДФС в Івано-Франківській області, у першому півріччі 2019 року до місцевих бюджетів Прикарпаття надійшло 41,5 млн грн податку на нерухоме майно. Це на 10,5 млн...

Населення Івано-Франківська та сусідніх сіл – більше 260 тисяч 11:22 2 коментарі

Соціально-економічне становище м. Івано-Франківська за січень-травень 2019 року Короткий огляд Населення Станом на 1 травня 2019р. у м.Івано-Франківську та селах, підпорядкованих міськраді, за оцінкою, проживало 261 тис. осіб, у тому...

Платники Прикарпаття сплатили до бюджету майже 299 млн грн плати за землю 17:30

З початку 2019 року до місцевих бюджетів Прикарпаття платники податків сплатили 298,8 млн грн плати за землю. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 51,9 млн гривень. Про...

Зеленський дав високу посаду подрузі Олени Кравець (фото) 13:36 3 коментарі

Подруга Олени Кравець з 95 кварталу стала членом наглядової ради націоналізованого ПриватБанку  У наглядові ради українських державних банків почали заходити креатури оточення президента Зеленського. Колишній юрист Укрексімбанку Юлія Мецгер, яка увійшла за квотою...

На Прикарпатті суб’єкти господарювання сплатили понад 278 мільйонів гривень екологічного податку 12:18

Як повідомили в Головному управлінні ДФС в Івано-Франківській області за I півріччя 2019 року суб’єкти господарювання Прикарпаття сплатили до бюджетів 278,3 млн грн екологічного податку. Це на 50 млн грн...

Нефьодов хоче зробити митницю схожою до "Макдональдса" 16:30

Новопризначений голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що бачить митницю подібною до "Макдональдса": щоб сервіс був швидким і якісним. Про це повідомила кореспондентка 24 каналу. Зараз (на митниці) перевіряють...

Понад 2 мільярди гривень податку на доходи фізичних осіб сплатили до бюджету прикарпатці 13:51

Як повідомили в головному управлінні ДФС в Івано-Франківській області, протягом січня-червня 2019 року від платників податків Івано-Франківщини до бюджету надійшло 2417,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб, що на...

Прикарпатцям почали більше боргувати зарплатні 11:53

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 червня 2019р. заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області становила 29,5 млн.грн, що складає 1,8% фонду оплати праці, нарахованого...

Службою зайнятості Прикарпаття укомплектовано понад 24 тисячі вакансій 18:33

Станом на 1 липня кількість зареєстрованих безробітних в обласній службі зайнятості становила 8,2 тис. осіб, з них 7,2 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю. «Середній розмір допомоги по безробіттю у...

У Франківську обговорили концепцію нового податкового кодексу розвитку 16:45

За ініціативи Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» відбувся «круглий стіл», на якому обговорювали проекти Податкового кодексу розвитку, Митного кодексу та Концепції доктрини економічної безпеки України. Участь у заході...

На Івано-Франківщині сплатили майже 175 млн грн військового збору 15:25

Як повідомили в Головному управлінні ДФС в Івано-Франківській області, впродовж січня-червня 2019 року платники податків Прикарпаття  спрямували на потреби армії 174,9 млн грн військового збору. А це на 21,9 млн...

На що найбільше витрачають грошей прикарпатці 14:14

  Головне управління статистики інформує. З метою отримання інформації щодо рівня матеріального добробуту населення органи державної статистики проводять вибіркове обстеження умов життя домогосподарств. За отриманими результатами, у 2018 році середньомісячні...
  • ріел ІФ виринаюча