Чисельність наявного населення в області становить 1371,1 тис. осіб

Соціально-економічне становище Івано-Франківської області за січень-квітень 2019 року

(за  даними  Головного  управління статистики  в Івано-Франківській області)

Короткий  огляд

Пов’язане зображення

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 квітня 2019р. становила 1371,1 тис. осіб, з них 606,5 тис. проживали у міських поселеннях, 764,6 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–березня 2019р. кількість жителів зменшилась на 2170 осіб. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 2210 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 40 осіб.

Кількість живонароджених у січні–березні 2019р. становила 2906 осіб, померлих – 5116 осіб проти 3145 осіб та 4784 особи відповідно  у січні–березні 2018р.

 

Зайнятість  та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у квітні 2019р. становила 189,1 тис. осіб.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець квітня 2019р. становила 7,8 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 86,3%. Жінки становили 60,9% загальної кількості безробітних.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у квітні 2019р. склала 6,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2760 грн, що складає 66,1% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у квітні 2019р. порівняно з березнем 2019р. зменшилась на 26,1% і на кінець місяця становила 1960 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець квітня 2019р. склало 4 особи.

 

Доходи  населення

У січні–квітні 2019р. розмір середньомісячної  номінальної заробітної плати штатних працівників  підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих  працівників 10 і більше осіб) становив 8174 грн, що на 18,8% більше, ніж у відповідному періоді 2018р.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах транспорту, з виробництва гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищували середній показник по області на 45% – у 1,7 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності, сфері надання інших видів послуг (не перевищували 54,5% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–квітні 2019р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 109,8%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 травня 2019р. склала 28,9 млн.грн, або 1,8% фонду оплати праці, нарахованого у квітні 2019р. Упродовж квітня 2019р. заборгованість збільшилась на 0,5%. Станом на 1 травня 2019р. борг із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів відсутній.

На економічно активні підприємства припадає 23,8% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 76,2%.

Основна  сума боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (53% від загальної суми) та на оптову та роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів  (41,8%).

 

Соціальний   захист

У січні–квітні 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 33,7 тис. домогосподарств,  із них у міських поселеннях – 12 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 21,7 тис. Сума призначених  субсидій у січні–квітні 2019р. склала 32,9 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 11,2 млн.грн, у сільській місцевості – 21,7 млн.грн.

Крім того, у січні–квітні 2019р. 6,4 тис. домогосподарств (з них 6,2 тис. – домогосподарства сільської місцевості) було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Сума призначених субсидій цього виду у  січні–квітні 2019р. становила 21,9 млн.грн.

Cередній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у квітні 2019р. становив  722,6 грн (у березні 2019р. – 833,5 грн); на придбання  скрапленого газу,  твердого та рідкого пічного побутового палива –  3416,8 грн (у березні 2019р. – 3436,9 грн).

 

Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–квітні 2019р. становив 7431,6 млн.грн, що у порівнянних цінах на 9,5%  більше від обсягу січня–квітня попереднього року.

Оборот роздрібної торгівлі у квітні п.р. порівняно із березнем 2019р. збільшився на 0,6%, а з квітнем 2018р. – на 12,9%.

 

Капітальні  інвестиції

За січень–березень 2019р. підприємствами та організаціями  області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1750,5 млн.грн капітальних інвестицій. Основну частку капітальних інвестицій (99,6% загального  обсягу) освоєно в матеріальні активи. Обсяг  капітальних  інвестицій порівняно  з січнем–березнем 2018р.  зменшився на 17,4%.

 

Сільське  господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–квітні 2019р. порівняно з січнем–квітнем 2018р. становив 101,9%,  у т.ч. у підприємствах – 108,8%, у господарствах населення – 98,1%.

За  січень–квітень  2019р. реалізовано на забій  38,1 тис.т сільськогосподарських  тварин (у живій масі), що на 0,3%  менше порівняно з січнем–квітнем 2018р.,  вироблено 102,1  тис.т молока (на 2,8%  менше)  та  162,4 млн.шт   яєць (у 1,5 р.б.).

За розрахунками,  на 1 травня 2019р. загальна кількість великої  рогатої худоби склала 149,1 тис. голів (на 4% менше, ніж на 1 травня 2018р.), у т.ч. корів – 88,3 тис. (на 4,5% менше); овець та кіз – 35,9 тис. (на 2,2% менше), свиней – 330,4 тис. (на 5,4% більше), птиці всіх видів – 4607 тис. голів (на 8,4% більше).

Загальний обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої продукції  за січень–квітень 2019р. порівняно з січнем–квітнем 2018р. знизився на 17,9%, у т.ч продукції тваринництва – на 39,6%, продукції рослинництва – зріс на 43,5%.

На 1 травня п.р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують  і підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням зернових та зернобобових культур, було в наявності 79,8 тис.т зерна проти 159,4 тис.т на 1 травня  2018р.

 

Промисловість

У квітні 2019р. порівняно з попереднім місяцем та квітнем 2018р. індекс промислової продукції становив відповідно 100,8% та 106,9%,  за підсумками січня–квітня 2019р. – 97,2%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із січнем–квітнем 2018р. індекс промислової продукції становив 103,7%, переробній промисловості – 94,1%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 94,6%.

Збільшення випуску продукції проти січня–квітня 2018р. одержано у добуванні сирої нафти та природного газу (на 4,1%) та виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції  (на 19,7%). Разом з тим, спостерігалося зменшення випуску продукції у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (у 1,5 раза), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 29,5%), харчових продуктів і напоїв (на 19,3%), у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 10,9%), хімічних речовин і хімічної продукції (на 7,8%), гумових і пластмасових виробів (на 5,9%), у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії (на 4,4%), машинобудуванні (на 2,3%).

Підприємствами області за січень–березень 2019р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 17,9 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 4,2 млрд.грн.

 

Будівництво

У січні–квітні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на  суму 689,3 млн.грн. Індекс будівельної  продукції у січні–квітні 2019р.  порівняно з січнем–квітнем 2018р. становив  126,9%.

Зведення будівель збільшилося на 38,8%, у тому числі нежитлових – на 13,1%, житлових – у 1,7 раза.  Індекс  будівництва інженерних споруд склав 113,2%.

У  січні–березні 2019р. прийнято в експлуатацію 235 тис.м2  загальної площі житлових будівель  нового будівництва, що у  2,8 раза  більше порівняно з січнем–березнем 2018р., у т.ч. у сільській місцевості –135,6 тис.м2  (у 2,4 раза більше), у міській місцевості – 99,4 тис.м2  (у 3,6 раза більше).

 

Транспорт

У січні–квітні 2019р. підприємствами транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 4 млн.т вантажів, що на 15,3% більше, ніж у січні–квітні попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 1,7 млн.т вантажів, вантажооборот становив 404,2 млн.ткм, що відповідно на 16,5% та на 31,7% більше обсягу січня–квітня попереднього року.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 28,1 млн. пасажирів, що на 0,2% більше обсягу пасажироперевезень  січня–квітня 2018р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 393 млн.пас.км, що складає 91,9% обсягу відповідного періоду минулого року.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–березні 2019р. становили 204,3 млн.дол. США, імпорту – 157,3 млн.дол. США. Порівняно з січнем–березнем 2018р. обсяги експорту зменшилися на 11,2%, імпорту – на 27,7%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 47 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,30.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 113,9 млн.дол. США або 55,7% від загальнообласного обсягу експорту та зменшився у порівнянні з січнем–березнем 2018р. на 24,3%.

Обсяги експорту послуг підприємствами і організаціями області у І кварталі 2019р. порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилися на 6%,  імпорту – у 2,1 раза і становили відповідно 18,1 та 6,8 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 11,3 млн.дол. США.

Питома вага країн ЄС у загальнообласних обсягах експорту послуг становила 75%, імпорту – 95,2%.

Обсяг  вкладених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного  капіталу) в економіку області на 1 квітня 2019р.  cтановив  877,6 млн.дол. США, що  на 1,9% менше обсягів  інвестицій  на  початок  2019р., у  розрахунку на  одну особу – 639,3 долара.

У січні–березні 2019р. в  економіку області іноземними  інвесторами вкладено 1,1 млн.дол. США  та вилучено 6,4 млн.дол. США прямих  інвестицій  (акціонерного  капіталу).

 

Споживчі  ціни

За даними Державної  служби статистики, індекс  споживчих цін у квітні 2019р.  в Україні порівняно з попереднім місяцем  становив 101,0%, з початку року – 103,4% (без  урахування тимчасово окупованої території Автономної  Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській  областях), в області – 101,1% та 103,8% відповідно.

 

(Visited 89 times, 1 visits today)

Залишити коментар:

Щоб залишити коментар, заповніть форму нижче:



5001

загрузка...

Понад сім тисяч прикарпатців отримують допомогу по безробіттю 15:55

Соціально-економічне становище Івано-Франківської області за січень-серпень 2019 року (за  даними  Головного  управління статистики  в Івано-Франківській області) Короткий  огляд   Населення Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 серпня...

Прикарпатцям боргують понад 36 мільйонів заробітної плати 14:14

Головне управління статистики інформує. Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій області та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у серпні 2019р....

Цьогоріч до Івано-Франківської митниці ДФС надійшло 39 письмових звернень громадян 10:48

Протягом січня – вересня поточного року до Івано-Франківської митниці ДФС надійшло 39 письмових звернень громадян, що на 20 звернень більше, ніж за відповідний період 2018 року. Переважна більшість направлених громадянами...

До Ради внесли оновлений законопроект про ринок землі 09:08

Група депутатів з фракції "Слуга народу" заресєтрували у Верховній Раді оновлений законопроект про обіг земель сільгоспзначення. Про свідчать дані на сайті Ради. Текст законопроекту ще не опублікований. Один з авторів...

Індекс промислової продукції в області перевищує 96% 14:14

Головне управління статистики інформує. У січні–серпні 2019р. індекс промислової продукції в області склав 96,6% (в Україні – 100,1%).  На підприємствах добувної промисловості та розроблення кар’єрів порівняно із січнем–серпнем 2018р. індекс...

В Івано-Франківську зменшено випуск хліба та хлібобулочних виробів 10:48 1 коментар

Головне управління статистики інформує. У січні–серпні 2019р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року підприємствами добувної промисловості та розроблення кар'єрів зменшено видобуток гальки та гравію, кремнію на 30,7%. У переробній промисловості...

Прикарпатців змусили заплатити за крадену електроенергію майже чотири мільйона гривень 17:09 2 коментарі

Від початку 2019 року на Прикарпатті викрито 381 випадок розкрадання споживачами електроенергії.   З липня 2019 року внесено зміни в Правила Роздрібного ринку електричної енергії, якими передбачено нову методику визначення...

Івано-Франківщина - 13 в Україні за обсягом виробленої будівельної продукції 15:55

Головне управління статистики інформує. У січні–серпні  2019р. обсяг виробленої будівельної продукції підприємствами області склав 1767,1  млн.грн або 1,8% загальнодержавного обсягу будівництва. За обсягом виробленої будівельної продукції Івано-Франківщина посіла 13 місце серед регіонів України. ...

В українців масово забирають пенсії: хто залишиться без допомоги 13:36

В Україні незабаром розпочнеться масштабна перевірка пенсіонерів. Однак вже зараз чиновники знаходять тисячі порушень і вимагають повернути отримані виплати в бюджет. Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, серед основних порушень, наприклад,...

Цьогоріч прикарпатці надіслали більше трьохсот тисяч листів 13:22

Головне управління статистики інформує. Доставлення поштової продукції, яка надходить мешканцям та підприємствам, установам, організаціям області, забезпечують 2,3 тисячі штатних працівників підприємств (юридичних осіб) поштового зв’язку та кур’єрської діяльності, переважна більшість...

Індекс промислової продукції в області склав 96,6% 11:22

Головне управління статистики інформує. У січні–серпні 2019р. індекс промислової продукції в області склав 96,6% (в Україні – 100,1%).  На підприємствах добувної промисловості та розроблення кар’єрів порівняно із січнем–серпнем 2018р. індекс...

Фірма скандального екснардепа Шевченка увійшла в десятку найбільших автодорожніх компаній України 13:43 2 коментарі

БізнесЦензор підготував рейтинг найбільших компаній, які займаються дорожніми роботами в Україні. У десятці – фірма ПБС. У рейтингу розглянуто компанії, які займалися дорожніми роботами тільки на дорогах державного значення (загальна протяжність...

На Прикарпатті зменшили видобуток гальки, гравію та кремнію 13:22

Головне управління статистики інформує. У січні–серпні 2019р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року підприємствами добувної промисловості та розроблення кар'єрів зменшено видобуток гальки та гравію, кремнію на 30,7%. У переробній промисловості...

Українцям не знизять тарифи на комуналку: відома причина 12:03 1 коментар

В Україні не варто чекати зниження комунальних тарифів, оскільки уряд виступає за запровадження ринкових цін на енергоресурси. Про це заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова в інтерв'ю на каналі "1+1", передає Finance.ua....

Прикарпатці сплатили до бюджету понад 418 мільйонів гривень екологічного податку 10:48

Як повідомили в головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області, за 8 місяців 2019 року суб’єкти господарювання Прикарпаття сплатили до бюджетів 418,3 млн грн екологічного податку. Це на 85 млн грн...

Українцям перерахують тарифи на газ: як злетять суми в платіжках 10:01 5 коментарів

В Україні з жовтня почне рости тариф на газ, а вже до кінця опалювального сезону ціна для кінцевого споживача може збільшиться з 6 до 8,5 грн за кубометр. Про це йдеться...

Розвиток в кредит. Чому Франківськ позичає 500 мільйонів і як їх віддаватимуть – Вікторія Сусаніна 22:41

31 депутат міськради підтримав рішення дозичити на розвиток Франківська ще 500 мільйонів. Кредит беруть до 2023 року. Чи потрібні такі витрати і як потім це все виплатити й не влізти у більші...

Продукти харчування від українського виробника у попиті на Прикарпатті 16:45 1 коментар

Головне управління статистики інформує. В асортименті підприємств оптової та роздрібної торгівлі Івано-Франківщини, як і в попередні роки, переважає продукція українських виробників.  Так, на оптовому ринку області у січні–червні 2019р. майже...

Цьогоріч прикарпатці придбали товарів на 16 мільярдів гривень 11:53

Головне управління статистики інформує. Через роздрібну торгову мережу підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб–підприємців  області, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–серпні 2019р. населенню реалізовано товарів на...

Повне утеплення будинку за "теплим кредитом" - економія 40-50% і більше на комунальних платежах 10:01

На прес-конференції 3 жовтня в ІА «УНІАН» Голова Держенергоефективності Сергій Савчук, директор Представництва Фонду ім. Ф. Еберта в Україні Марсель Рьотіг із експертами та головами ОСББ презентували: - результати оцінки «теплих кредитів», проведеної...