На Прикарпатті офіційно більше 8 тисяч безробітних

Соціально-економічне становище Івано-Франківської області за січень-червень 2019 року

(за  даними  Головного  управління статистики  в Івано-Франківській області)

Пов’язане зображення

 

Короткий  огляд

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 червня 2019р. становила 1370,1 тис. осіб,  з них 606,4 тис. проживали у міських поселеннях, 763,7 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–травня 2019р. кількість жителів зменшилась на 3133 особи. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 3231 особу,  водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 98 осіб.

Кількість  живонароджених  у січні–травні 2019р. становила 4998 осіб, померлих – 8229  осіб проти 5190 та 7645 осіб відповідно у січні–травні  2018р.

 

Зайнятість  та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у червні 2019р. становила 185,9 тис. осіб.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець червня 2019р. становила 8,2 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 87,7%. Жінки  становили 56,5% загальної кількості безробітних, молодь у віці до 35 років – 31,5%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у червні 2019р. склала 6,5 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив    2695 грн, що складає 64,6% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у червні 2019р. порівняно з травнем 2019р. зменшилась на 11% і на кінець місяця становила 2136 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець червня 2019р. склало 4 особи.

 

Доходи  населення

У січні–червні 2019р. розмір середньомісячної номінальної заробітної  плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше  осіб) становив 8492 грн, що на 17,7% більше, ніж у відповідному періоді 2018р.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах транспорту, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, з виробництва гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищували середній показник по області на 44,4% – у 1,8 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності, у сфері надання інших видів послуг (не перевищували 54,6% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–червні 2019р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 108,4%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на       1 липня 2019р. склала 31,4 млн.грн, або 1,7% фонду оплати праці, нарахованого у червні 2019р. Упродовж червня 2019р. заборгованість збільшилась на 6,5%. Станом на 1 липня 2019р. борг із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів відсутній.

На економічно активні підприємства припадає 30,2% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 69,8%.

Основна сума боргу з виплати заробітної плати припадає на промисловість (55,4% від загальної суми) та оптову і роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (38,5%).

 

Соціальний   захист

У січні–червні 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 81,6 тис. домогосподарств, із них у міських  поселеннях – 35,3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 46,3 тис. Сума призначених субсидій у січні–червні 2019р. склала  37,5 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 14,5 млн.грн, у сільській місцевості – 23 млн.грн.

Крім  того, у  січні–червні  2019р. 9,2 тис.  домогосподарств (з  них 8,9 тис. – домогосподарства сільської місцевості) було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Сума призначених субсидій цього виду у січні–червні 2019р. становила 30,9 млн.грн.

Cередній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг  у розрахунку на одне домогосподарство у червні 2019р. становив 106,4 грн  (у травні 2019р. – 86,8 грн); на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого  пічного побутового палива – 3299,9 грн (у травні 2019р. – 3247,3 грн).

 

Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–червні 2019р. становив 11,5 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 11,2%  більше від обсягу січня–червня 2018р.

Оборот роздрібної торгівлі у червні п.р. порівняно із травнем 2019р. збільшився на 0,9%, а з червнем 2018р. – на 13,4%.

 

Сільське  господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у  січні–червні 2019р. порівняно з січнем–червнем 2018р. становив 102%, у т.ч. у підприємствах – 111,1%, у господарствах населення – 97,8%.

Під урожай 2019р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 371,2 тис.га, що на 2,5% менше порівняно з попереднім роком. Площа культур зернових і зернобобових склала 149,4 тис.га,  або на 11,8 тис.га менше,  ніж у 2018р., технічних – 82,4 тис.га  (на 3,8 тис.га більше); картоплею зайнято 59,7 тис.га (на 0,6 тис.га більше), культурами овочевими відкритого  грунту – 10,1 тис.га (на 0,1 тис.га більше), культурами кормовими – 69,6 тис.га (на 2,3 тис.га менше).

За  січень–червень  2019р. реалізовано  на забій  54 тис.т  сільськогосподарських  тварин (у живій масі), що  на 0,2% більше порівняно з  січнем–червнем 2018р.,   вироблено  196,2 тис.т   молока (на 2,6%  менше) та 262,8 млн.шт   яєць (на 39,3% більше).

За розрахунками,  на 1 липня 2019р. загальна кількість великої  рогатої худоби склала 151,9 тис. голів (на 3,9%  менше, ніж на 1 липня 2018р.), у т.ч. корів – 86,5 тис. (на 4,4% менше); овець та кіз – 33,9 тис. (на 2,3% менше);  свиней – 336,6 тис. (на  5,5% більше),  птиці  всіх видів – 5385,8 тис. голів  (на рівні відповідної дати торік) .

Загальний обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої продукції  за січень–червень 2019р. порівняно з січнем–червнем 2018р. знизився на 14,5%, у т.ч продукції тваринництва – на 33,4%, продукції рослинництва – зріс на 42,3%.

На 1 липня п.р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують,  і підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням зернових та зернобобових  культур, було в наявності 65,6 тис.т зерна (на 1 липня 2018р. – 88,8 тис.т).

 

Промисловість

У червні 2019р. порівняно з попереднім місяцем та червнем 2018р. індекс промислової  продукції становив відповідно 94% та 94,4%, за підсумками січня–червня 2019р. – 97,3%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із січнем–червнем 2018р. індекс промислової продукції становив 103,6%,  у переробній – 92,7%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 96,5%.

Збільшення випуску продукції проти січня–червня 2018р. одержано у добуванні сирої нафти та природного газу на 4,3%, виробництві іншої неметалевої мінеральної  продукції – на 5,6%, напоїв – на 9%. Разом з тим, спостерігалося зменшення випуску продукції у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 29,3%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 25,9%), харчових продуктів (на 18,3%), у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 16%), гумових і пластмасових  виробів (на 5,6%), у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії (на 2,7%), машинобудуванні (на 1,5%), виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 0,4%).

Підприємствами області за січень–червень 2019р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 34,5 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 9,2 млрд.грн.

 

Будівництво

У  січні–червні 2019р.  підприємствами області  вироблено будівельної продукції на  суму 1193,3 млн.грн. Індекс будівельної  продукції у січні–червні 2019р. порівняно  з січнем–червнем 2018р. становив 83%.

Зведення  будівель збільшилося  на 30,9%, у тому числі житлових – у 1,7 раза, нежитлових – на 2,3%.  Індекс  будівництва інженерних споруд склав 55,5%.

 

Транспорт

У січні–червні 2019р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 6,4 млн.т вантажів, що на 10,7% більше, ніж у січні–червні попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 2,7 млн.т вантажів, вантажооборот становив 602 млн.ткм, що відповідно на 16,6% та на 18,7% більше обсягу січня–червня попереднього року.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 42 млн. пасажирів, що на 1,5% менше обсягу пасажироперевезень січня–червня 2018р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 587,2 млн.пас.км або на 9,4% менше обсягу січня–червня попереднього року.

 

Зовнішня  торгівля товарами

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–травні 2019р. становили  368,8 млн.дол. США, імпорту – 302,2 млн.дол. США. Порівняно з січнем–травнем 2018р. обсяги експорту зменшилися на 5,3%, імпорту –  на 10,9%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 66,6 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,22.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  211,8 млн.дол. США або 57,4% від загальнообласного обсягу експорту та зменшився у порівнянні з січнем–травнем 2018р. на 14,4%.

 

Споживчі  ціни

За  даними  Державної  служби статистики,  індекс споживчих цін  у червні 2019р. в Україні  порівняно з попереднім місяцем  становив 99,5%, з початку року  – 103,6% (без урахування тимчасово  окупованої території Автономної Республіки  Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих  територій у Донецькій та Луганській областях), в області  – 99,5% та 104,4% відповідно.

 

(Visited 67 times, 1 visits today)

Коментарі:

Залишити коментар:

Щоб залишити коментар, заповніть форму нижче:4303

загрузка...

У Івано-Франківську зросла чисельність населення 10:46

Соціально-економічне становище м. Івано-Франківська за січень-липень 2019 року (за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області) Короткий огляд   Населення Станом на 1 липня 2019р. у м.Івано-Франківську та селах, підпорядкованих...

У кого заберуть пенсії і субсидії: в команді Зеленського підготували тотальну перевірку 10:01

В Україні готують тотальну перевірку всіх, хто отримує будь-яку допомогу від держави: починаючи від пенсій і закінчуючи стипендіями. Під перевірку потраплять мільйони сімей. А ті, хто порушив правила, повинні будуть повернути гроші...

Міжбанк: гривня стабілізувалася біля позначки 24,8 за долар 09:47

16 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,78 - 24,80 гривні за долар. Про це повідомляє Finance.ua. На 16:59 середні курси валют на міжбанку були...

Проект держбюджету-2020: основні показники 07:51

Кабінет міністрів 15 вересня розглянув проект держбюджету-2020 та вніс його до Верховної Ради. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну: Основні показники проекту державного бюджету на 2020 рік Доходи державного бюджету на 2020...

Зарплата гріє не всіх. Скільки отримують франківці та коли буде більше 20:56 3 коментарі

Можна довго говорити про натхнення й кохання, але про гроші не думають, напевно, лише діти багатіїв, пише “Репортер“. Решті те все болить – і робота, і зарплата. То як із цим на Прикарпатті? На пошті платять найменше В обласному...

На Франківщині налічується близько 8,5 тисяч безробітних 16:45

Соціально-економічне становище Івано-Франківської області за січень-лютий 2019 року (за  даними  Головного  управління статистики  в Івано-Франківській області) Короткий  огляд Населення Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 липня 2019р....

На Прикарпатті подешевшали фрукти, овочі та цукор 12:18

Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє. За даними Державної служби статистики, споживчі ціни у серпні 2019р. порівняно із липнем в Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,...

Івано-Франківська область є однією з найбільш лісистих в Україні 11:22

Головне управління статистики інформує. Ліси Івано-Франківщини є вагомим чинником природного і екологічного впливу на навколишнє середовище та відіграють значну у розвитку економіки регіону.  Область є однією з найбільш лісистих в...

В уряді розповіли, за яким курсом долара проводили розрахунки у держбюджеті-2020 09:14

Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що в проєкті державного бюджету-2020 розрахунки було здійснено за прогнозним курсом у 28,20 грн за $1. Про це Маркарова заявила на брифінгу в Києві, повідомляє...

Проект бюджету-2020: дефіцит бюджету вниз, видатки на дороги вгору 08:24

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук розкрив подробиці проекту державного бюджету на 2020 рік. Про це він сказав під час брифінгу в неділю, повідомляє "Економічна правда". Він наголосив, що в неділю в парламент...

Якою буде мінімальна заробітна плата у 2020 році 07:51

Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що у проєкті державного бюджету-2020 закладено розмір мінімальної зарплати у 4723 грн. Про це Маркарова заявила 15 вересня на брифінгу у Києві, повідомляє "Укрінформ". "Мінімальна...

Прикарпатцям на замітку: ФОПів зобов’язали переходити на касові апарати. Кого торкнуться нововведення? 16:23

10 вересня народні депутати проголосували за пакет законів про використання касових апаратів (РРО) у торгівлі - для фізосіб-підприємців з оборотом до 1 мільйона гривень на рік встановлюється перехідний період до...

В Івано-Франківську квартири на вторинному ринку подорожчали в середньому на 10% 14:46

Вторинна нерухомість продовжує дорожчати. За останній рік ціни виросли на 6,7%. В Івано-Франківську вона подорожчала в середньому на 10,1%, або на $2 866. Такі дані надав Аналітичний центр DOM.RIA. Найзатребуванішим...

Українцям двічі підвищать пенсії: хто і на скільки "розбагатіє" 13:04

На українських пенсіонерів найближчі пів року чекають два підвищення пенсій – з 1 грудня і з 1 березня. Хто і на скільки більше грошей отримуватиме, розповів у ефірі ObozTV колишній віцепрем'єр-міністр України Павло Розенко. Як...

Населення Івано-Франківська та сусідніх сіл – більше 260 тисяч осіб 12:18

Соціально-економічне становище м. Івано-Франківська за січень-липень 2019 року (за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області) Короткий огляд   Населення Станом на 1 липня 2019р. у м.Івано-Франківську та селах, підпорядкованих...

Від бізнесу Прикарпаття до бюджету надійшло більше 2,5 мільярди гривень митних платежів 11:22

За результатами зовнішньо-економічної діяльності суб’єктів господарювання у січні-серпні 2019 року у зоні діяльності Івано-Франківської митниці до бюджету надійшло 2557,8 млн грн митних платежів. Це на  929,5 млн грн більше, ніж...

Україна піднялася у рейтингу економічної свободи 09:47 1 коментар

У глобальному рейтингу економічної свободи Україна піднялася на три позиції. Джерело: рейтинг Fraser Institute Україна піднялася у рейтингу на три щаблі - зі 138-го на 135-й. Найуспішніша з-поміж країн колишнього...

"Нафтогаз" знижує ціну на газ у вересні, однак прогнозує зростання тарифів 07:51

"Нафтогаз України" розрахувала нову ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО, що діятиме у вересні, і водночас прогнозує зростання цін із завершенням теплої пори року. Про це повідомляє...

Близько 1,4 тисячі підприємств Прикарпаття працюють на ринку послуг 11:22

Головне управління статистики інформує. На ринку послуг області упродовж ІІ кварталу 2019 року працювало 1,4 тис. підприємств (юридичних осіб) та їх відокремлених підрозділів, основним видом економічної діяльності яких є надання...

"Рай для корупціонерів і криміналу": в Україні рознесли ініціативу команди Зеленського (фото) 10:01 1 коментар

Новий законопроєкт №1232 про податкову амністію, який поданий народним депутатом від "Слуги народу" Данилом Гетманцевим, надає лазівки для корупціонерів і представників кримінального світу. Про це попередив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним...
  • Калуський бровар