Цьогоріч субсидії отримали близько 20 тисяч сімей з Прикарпаття

Соціально-економічне становище Івано-Франківської області за січень-березень 2019 року

(за  даними  Головного  управління статистики  в Івано-Франківській області)

Результат пошуку зображень за запитом "У січні–березні 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 29,8 тис. домогосподарств,"

Короткий  огляд

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 березня 2019р. становила 1371,8 тис. осіб, з них 606,7 тис. проживали у міських поселеннях, 765,1 тис. – у сільській місцевості.  Упродовж січня–лютого 2019р. кількість жителів зменшилась на 1498 осіб. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 1600 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення  на 102 особи.

Кількість живонароджених у січні–лютому 2019р. становила 1965 осіб, померлих – 3565 осіб проти 2155 та 3155 осіб відповідно у січні–лютому 2018р.

 

Зайнятість  та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у березні 2019р. становила 189,9 тис. осіб.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня 2019р. становила 8 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 88,3%. Жінки становили 61,5% загальної кількості безробітних.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у березні 2019р. склала 6,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2766,4 грн, що складає 66,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у березні 2019р. порівняно з лютим 2019р. збільшилась на 30,8% і на кінець місяця становила 2651 одиницю.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець березня 2019р. склало 3 особи.

 

Доходи  населення

У січні–березні 2019р.  розмір середньомісячної  номінальної заробітної плати штатних  працівників підприємств, установ, організацій  (із кількістю найманих працівників 10 і більше  осіб) становив 8045 грн, що на 18,6% більше, ніж у відповідному періоді 2018р.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищували середній показник по області на 46,2% – у 1,7 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності, сфері надання інших видів послуг (не перевищували 55% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–березні 2019р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 109,6%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 квітня 2019р. склала 28,7 млн.грн, або 1,8% фонду оплати праці, нарахованого у березні 2019р. Упродовж березня 2019р. заборгованість збільшилась на 23,7%. Станом на 1 квітня 2019р. борг із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів відсутній.

На економічно активні підприємства припадає 23,4% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 76,6%.

Більше половини суми боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (53,2% від загальної суми); 42% – оптову та роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, 2,8% – сільське, лісове та рибне господарства, 1,7% – будівництво, 0,2% – сферу адміністративного та допоміжного обслуговування та 0,1% – професійну, наукову  та технічну діяльність.

 

Соціальний   захист

У січні–березні 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 29,8 тис. домогосподарств,  із них у міських поселеннях – 11,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 18,7 тис. Сума призначених  субсидій у січні–березні 2019р. склала 30,1 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 10,2 млн.грн, у сільській місцевості –    19,9 млн.грн.

Крім того, у січні–березні 2019р. 4,2 тис. домогосподарств (з них 4,1 тис. – домогосподарства сільської місцевості) було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Сума   призначених субсидій цього виду у січні–березні 2019р. становила 14,4 млн.грн.

Cередній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку  на одне домогосподарство у березні 2019р. становив 833,5 грн (у лютому 2019р. – 1094,6 грн); на придбання  скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – 3436,9 грн (у лютому 2019р. – 3348,9 грн).

 

Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–березні 2019р. становив 5471,9 млн.грн, що у порівнянних цінах на 8,2%  більше від обсягу січня–березня 2018р.

Оборот роздрібної торгівлі у березні п.р. порівняно з лютим 2019р. збільшився на 11,4%, а з березнем 2018р. – на 8,8%.

 

Сільське  господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–березні 2019р. порівняно з аналогічним періодом 2018р. становив 101,8%, у т.ч. у підприємствах – 107,6%, у господарствах  населення – 98,2%.

За січень–березень 2019р. реалізовано  на забій  27,9 тис.т  сільськогосподарських  тварин (у живій масі), що  на 2,8% менше порівняно з відповідним періодом попереднього року, вироблено  66,2 тис.т молока (на 2,8% менше) та  115,1 млн.шт  яєць (у 1,5 р.б.).

За розрахунками, на 1 квітня 2019р. загальна кількість великої  рогатої худоби склала 146,7 тис. голів (на 4,1%  менше, ніж на 1 квітня 2018р.), у т.ч. корів – 87,9 тис. (на 4,6% менше); овець та кіз – 34,1 тис. (на 1,4% менше); свиней – 325 тис. (на 6,4% більше), птиці всіх видів –      4267,1 тис. голів (на 0,8% менше).

Загальний обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої продукції за січень–березень 2019р. порівняно з відповідним періодом 2018р. знизився на 23,1%, у т.ч продукції тваринництва – на 44%, продукції рослинництва – зріс  на 33,2%.

На 1 квітня п.р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують і підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням зернових та зернобобових культур, було в наявності 103,7 тис.т зерна, що на 46,4% менше, ніж на 1 квітня 2018р.

 

Промисловість

У березні 2019р. порівняно з попереднім місяцем та березнем 2018р. індекс промислової продукції склав відповідно 115,6% та 97,2%, за підсумками січня–березня 2019р. – 94,1%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із січнем–березнем 2018р. індекс промислової продукції становив 103,3%, переробній – 87,6%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 92,5%.

Збільшення випуску продукції проти січня–березня 2018р. одержано у добуванні сирої нафти та природного газу на 3,5%, виробництві напоїв –  на 8,2%, поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – на 10,7%, виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції – на 24,2%. Разом з тим, спостерігалося зменшення випуску продукції у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (у 1,6 раза), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 29,1%), хімічних речовин і хімічної продукції (на 28%), харчових продуктів (на 24,2%), паперу та паперових виробів (на 17,1%), гумових і пластмасових виробів (на 10,5%), в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини (на 9,7%), машинобудуванні (на 8%), у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії (на 6,2%).

Підприємствами області у січні–березні 2019р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 17,9 млрд.грн.

 

Будівництво

У  січні–березні 2019р.  підприємствами області  вироблено будівельної продукції на  суму 473,1 млн.грн. Індекс будівельної  продукції у січні–березні 2019р. порівняно  з січнем–березнем 2018р. становив 122,5%.

Зведення  будівель збільшилося на 37,8%, у тому числі житлових – в 1,7 раза, нежитлових будівель – на 12,8%. Індекс  будівництва інженерних споруд склав 105,8%.

 

Транспорт

У січні–березні 2019р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 2,8 млн.т вантажів, що на 15,4% більше, ніж за відповідний період попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 1,2 млн.т вантажів, вантажооборот становив 293,8 млн.ткм, що відповідно на 13,5% та на 30,3% більше обсягу січня–березня 2018 року.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 21 млн. пасажирів, що складає 100,8% обсягу пасажироперевезень січня–березня 2018р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі              294,4 млн.пас.км, або на 7,6% менше обсягу січня–березня 2018р.

 

Зовнішня  торгівля товарами

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–лютому 2019р. становили  124 млн.дол. США, імпорту – 92,3 млн.дол. США. Порівняно з січнем–лютим 2018р. обсяги експорту зменшилися на 16,6%, імпорту – на 40,6%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 31,7 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,34.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  71,3 млн.дол. США або 57,5% від загальнообласного обсягу експорту та зменшився  порівняно з січнем–лютим 2018р. на 26,8%.

 

Споживчі  ціни

За  даними  Державної  служби статистики,  індекс споживчих цін  у березні 2019р. в Україні  порівняно з попереднім місяцем  становив 100,9%, з початку року  – 102,4% (без урахування тимчасово  окупованої території Автономної Республіки  Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих  територій у Донецькій та Луганській областях), в області  – 100,9% та 102,6% відповідно.

(Visited 49 times, 1 visits today)

Залишити коментар:

Щоб залишити коментар, заповніть форму нижче:5923

загрузка...

Прикарпатці можуть провести звірку даних щодо наявних об’єктів житлової та нежитлової нерухомості 14:14

В головному управлінні ДФС в Івано-Франківській області інформують, що податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату податку надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня...

На Прикарпатті промислову продукцію реалізували на понад 17 млрд.грн 12:46

Головне управління статистики інформує. За січень–березень 2019р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 17,9 млрд.грн, що становить 2,7% її загального обсягу по Україні. Вагомі обсяги промислової продукції реалізовано...

Зеленський хоче списати 7 мільярдів боргів ФОП за ЄСВ, але такого боргу не існує 11:02

У команді Зеленскього хочуть списати з ФОП 7 мільярдів боргу за єдиний соціальний внесок, але у реальності цього боргу не існує - загальний податковий борг ФОП становить лише 2 мільярди...

Які авто купували прикарпатці у квітні: ТОП-5 моделей 10:29

Минулого місяця в Івано-Франківську та області зареєстрували понад 80 нових автомобілів, кожен з яких в середньому коштував $27 тис. Сума покупок у регіоні минулого місяця склала $2,5 млн, якщо не...

Все буде в шоколаді: у “Прикарпаттрансгазі” закупили “рошенівських” цукерок майже на сто тисяч гривень 08:31

В останні дні президентства Петра Порошенка прикарпатські газовики оголосили тендер на закупівлю цукерок та шоколадок. У переліку предметів закупівлі — виключно продукція компанії “Рошен” (карамельки, шоколадні цукерки на вагу та...

До місцевих бюджетів Прикарпаття надійшло більше 246 мільйонів гривень єдиного податку 18:33

Як повідомили в Головному управлінні ДФС в Івано-Франківській області, за січень-квітень 2019 року суб’єкти господарювання, які використовують спрощену систему оподаткування, сплатили до місцевих бюджетів Прикарпаття 246,5 млн грн, що на...

На Прикарпаття зросли ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,3% 18:33

Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє. За даними Державної служби статистики, інфляція у квітні 2019р. порівняно із березнем в Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя...

У бюджеті Івано-Франківщини власні надходження становлять лише 23% 16:45 1 коментар

На сесії Івано-Франківської обласної ради заслухали проект рішення «Про виконання обласного бюджету за І квартал 2019 року». Про основні фінансові показники в області доповіла директор департаменту фінансів облдержадміністрації Ірина Мацькевич....

Підприємствами Прикарпаття реалізовано промислової продукції на 17,9 млрд.грн 11:53

Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні–березні 2019р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 17,9 млрд.грн (у січні–березні 2018р. – на 17,8 млрд.грн). У загальному обсязі реалізації продукція підприємств...

У Надвірнянському районі побудують вітрову електростанцію 22:06

ТОВ «Гвізд-МП» планує побудувати вітрову електростанцію загальною потужністю 9 МВт в с.Гвізд Надвірнянського району. Земельні ділянки для розміщення вітрової станції мають призначення земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та ін....

Більше 128 мільйонів гривень екологічного податку сплатили господарники Прикарпаття 20:15

З початку 2019 року  платники області сплатили до зведеного бюджету 128,1 млн гривень екологічного податку. Показники минулого року перевищені на 24,4 млн гривень. Про це повідомили в Головному управлінні ДФС...

Від платників Франківщини до бюджетів усіх рівнів надійшло більше 1,5 мільярда гривень ПДФО 16:45

Протягом чотирьох місяців 2019 року працюючими прикарпатцями до бюджетів усіх рівнів сплачено 1,54 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб. Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, надходження ПДФО збільшились 294,3...

Найбільшими інвесторами Прикарпаття виступають нерезиденти Кіпру, США, Нідерландів, Польщі, Данії та Німеччини 14:47

Головне управління статистики інформує. У 2018 році економічні відносини з країнами Європи продовжували поглиблюватися в значній мірі за рахунок зростання експорту товарів  та активізації експортно-імпортних операцій у сфері послуг. У...

За місяць борг із виплати заробітної плати на Прикарпатті зріс на 5,5 млн.грн, 12:46

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 квітня 2019р. заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області становила 28,7 млн.грн, що складає 1,8% фонду оплати праці, нарахованого...

В нас завеликий штат і забагато ліжок, – головний фінансист області пояснила, чому на Прикарпатті медикам не вистачає грошей на зарплати 20:44 3 коментарі

Вирішити проблему з зарплатами медикам може оптимізація медзакладів області. На сесії обласної ради Ірина Мацькевич, директор департаменту фінансів ОДА, відзвітувала про виконання обласного бюджету за перший квартал 2019 року, пишуть...

Промприлад. Інвестувати в Івано-Франківськ 20:13 1 коментар

Промприлад.Реновація — це перший в Україні приклад перетворення закинутого радянського заводу на сучасний бізнес-кластер із залученням інвестицій громадян. За прикладом проекту «UrbanSpace» Юрій Филюк і команда взялися за значно масштабніші...

Франківцям заборгували близько 22 мільйонів заробітної плати 13:53 1 коментар

Головне управління статистики інформує. Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій м.Івано-Франківська на 1 квітня 2019р. становила 22,1 млн.грн, що складає 76,7% від загальної суми боргу по...

Минулоріч в економіку Франківщини вклали 9,4 млрд. гривень інвестицій 12:18

За 2018 рік у розвиток економіки Івано-Франківської області вкладено 9393,7 млн.грн капітальних інвестицій. Про це повідомили у Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області. «З них найбільш суттєві обсяги коштів освоєно...

Прикарпатці зможуть отримувати «теплі кредити» завдяки співпраці влади і банків 16:45 1 коментар

В рамках реалізації обласної програми енергозбереження для населення області підписано генеральні угоди про співробітництво між департаментом економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації та уповноваженими державними банками ПАТ «Приватбанк» та АТ...

До місцевих бюджетів Франківщини надійшло більше 194 мільйонів гривень плати за землю 15:25

Як повідомили в Головному управлінні ДФС в Івано-Франківській області за чотири місяці 2019 року від платників області до місцевих бюджетів надійшло 194,4 млн грн плати за землю, що на 34,9...
  • ріел ІФ виринаюча