Цьогоріч субсидії отримали близько 20 тисяч сімей з Прикарпаття

Соціально-економічне становище Івано-Франківської області за січень-березень 2019 року

(за  даними  Головного  управління статистики  в Івано-Франківській області)

Результат пошуку зображень за запитом "У січні–березні 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 29,8 тис. домогосподарств,"

Короткий  огляд

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 березня 2019р. становила 1371,8 тис. осіб, з них 606,7 тис. проживали у міських поселеннях, 765,1 тис. – у сільській місцевості.  Упродовж січня–лютого 2019р. кількість жителів зменшилась на 1498 осіб. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 1600 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення  на 102 особи.

Кількість живонароджених у січні–лютому 2019р. становила 1965 осіб, померлих – 3565 осіб проти 2155 та 3155 осіб відповідно у січні–лютому 2018р.

 

Зайнятість  та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у березні 2019р. становила 189,9 тис. осіб.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня 2019р. становила 8 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 88,3%. Жінки становили 61,5% загальної кількості безробітних.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у березні 2019р. склала 6,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2766,4 грн, що складає 66,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у березні 2019р. порівняно з лютим 2019р. збільшилась на 30,8% і на кінець місяця становила 2651 одиницю.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець березня 2019р. склало 3 особи.

 

Доходи  населення

У січні–березні 2019р.  розмір середньомісячної  номінальної заробітної плати штатних  працівників підприємств, установ, організацій  (із кількістю найманих працівників 10 і більше  осіб) становив 8045 грн, що на 18,6% більше, ніж у відповідному періоді 2018р.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищували середній показник по області на 46,2% – у 1,7 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності, сфері надання інших видів послуг (не перевищували 55% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–березні 2019р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 109,6%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 квітня 2019р. склала 28,7 млн.грн, або 1,8% фонду оплати праці, нарахованого у березні 2019р. Упродовж березня 2019р. заборгованість збільшилась на 23,7%. Станом на 1 квітня 2019р. борг із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів відсутній.

На економічно активні підприємства припадає 23,4% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 76,6%.

Більше половини суми боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (53,2% від загальної суми); 42% – оптову та роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, 2,8% – сільське, лісове та рибне господарства, 1,7% – будівництво, 0,2% – сферу адміністративного та допоміжного обслуговування та 0,1% – професійну, наукову  та технічну діяльність.

 

Соціальний   захист

У січні–березні 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 29,8 тис. домогосподарств,  із них у міських поселеннях – 11,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 18,7 тис. Сума призначених  субсидій у січні–березні 2019р. склала 30,1 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 10,2 млн.грн, у сільській місцевості –    19,9 млн.грн.

Крім того, у січні–березні 2019р. 4,2 тис. домогосподарств (з них 4,1 тис. – домогосподарства сільської місцевості) було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Сума   призначених субсидій цього виду у січні–березні 2019р. становила 14,4 млн.грн.

Cередній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку  на одне домогосподарство у березні 2019р. становив 833,5 грн (у лютому 2019р. – 1094,6 грн); на придбання  скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – 3436,9 грн (у лютому 2019р. – 3348,9 грн).

 

Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–березні 2019р. становив 5471,9 млн.грн, що у порівнянних цінах на 8,2%  більше від обсягу січня–березня 2018р.

Оборот роздрібної торгівлі у березні п.р. порівняно з лютим 2019р. збільшився на 11,4%, а з березнем 2018р. – на 8,8%.

 

Сільське  господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–березні 2019р. порівняно з аналогічним періодом 2018р. становив 101,8%, у т.ч. у підприємствах – 107,6%, у господарствах  населення – 98,2%.

За січень–березень 2019р. реалізовано  на забій  27,9 тис.т  сільськогосподарських  тварин (у живій масі), що  на 2,8% менше порівняно з відповідним періодом попереднього року, вироблено  66,2 тис.т молока (на 2,8% менше) та  115,1 млн.шт  яєць (у 1,5 р.б.).

За розрахунками, на 1 квітня 2019р. загальна кількість великої  рогатої худоби склала 146,7 тис. голів (на 4,1%  менше, ніж на 1 квітня 2018р.), у т.ч. корів – 87,9 тис. (на 4,6% менше); овець та кіз – 34,1 тис. (на 1,4% менше); свиней – 325 тис. (на 6,4% більше), птиці всіх видів –      4267,1 тис. голів (на 0,8% менше).

Загальний обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої продукції за січень–березень 2019р. порівняно з відповідним періодом 2018р. знизився на 23,1%, у т.ч продукції тваринництва – на 44%, продукції рослинництва – зріс  на 33,2%.

На 1 квітня п.р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують і підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням зернових та зернобобових культур, було в наявності 103,7 тис.т зерна, що на 46,4% менше, ніж на 1 квітня 2018р.

 

Промисловість

У березні 2019р. порівняно з попереднім місяцем та березнем 2018р. індекс промислової продукції склав відповідно 115,6% та 97,2%, за підсумками січня–березня 2019р. – 94,1%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із січнем–березнем 2018р. індекс промислової продукції становив 103,3%, переробній – 87,6%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 92,5%.

Збільшення випуску продукції проти січня–березня 2018р. одержано у добуванні сирої нафти та природного газу на 3,5%, виробництві напоїв –  на 8,2%, поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – на 10,7%, виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції – на 24,2%. Разом з тим, спостерігалося зменшення випуску продукції у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (у 1,6 раза), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 29,1%), хімічних речовин і хімічної продукції (на 28%), харчових продуктів (на 24,2%), паперу та паперових виробів (на 17,1%), гумових і пластмасових виробів (на 10,5%), в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини (на 9,7%), машинобудуванні (на 8%), у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії (на 6,2%).

Підприємствами області у січні–березні 2019р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 17,9 млрд.грн.

 

Будівництво

У  січні–березні 2019р.  підприємствами області  вироблено будівельної продукції на  суму 473,1 млн.грн. Індекс будівельної  продукції у січні–березні 2019р. порівняно  з січнем–березнем 2018р. становив 122,5%.

Зведення  будівель збільшилося на 37,8%, у тому числі житлових – в 1,7 раза, нежитлових будівель – на 12,8%. Індекс  будівництва інженерних споруд склав 105,8%.

 

Транспорт

У січні–березні 2019р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 2,8 млн.т вантажів, що на 15,4% більше, ніж за відповідний період попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 1,2 млн.т вантажів, вантажооборот становив 293,8 млн.ткм, що відповідно на 13,5% та на 30,3% більше обсягу січня–березня 2018 року.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 21 млн. пасажирів, що складає 100,8% обсягу пасажироперевезень січня–березня 2018р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі              294,4 млн.пас.км, або на 7,6% менше обсягу січня–березня 2018р.

 

Зовнішня  торгівля товарами

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–лютому 2019р. становили  124 млн.дол. США, імпорту – 92,3 млн.дол. США. Порівняно з січнем–лютим 2018р. обсяги експорту зменшилися на 16,6%, імпорту – на 40,6%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 31,7 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,34.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  71,3 млн.дол. США або 57,5% від загальнообласного обсягу експорту та зменшився  порівняно з січнем–лютим 2018р. на 26,8%.

 

Споживчі  ціни

За  даними  Державної  служби статистики,  індекс споживчих цін  у березні 2019р. в Україні  порівняно з попереднім місяцем  становив 100,9%, з початку року  – 102,4% (без урахування тимчасово  окупованої території Автономної Республіки  Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих  територій у Донецькій та Луганській областях), в області  – 100,9% та 102,6% відповідно.

(Visited 55 times, 1 visits today)

Залишити коментар:

Щоб залишити коментар, заповніть форму нижче:4537

загрузка...

На Прикарпатті майже вдвічі зросли надходження туристичного збору (відеосюжет) 20:15

Найбільше державну казну наповнили яремчанські платники податків. Детальніше дивіться у сюжеті: Канал 402

На Прикарпатті з початку року працевлаштовано майже 44 тисячі осіб 15:25

Як зазначили в Головному управлінні ДФС в Івано-Франківській області, з початку року роботодавцями Прикарпаття офіційно працевлаштовано 43814 осіб. Про це свідчать подані платниками до органів ДФС повідомлення про прийняття на...

Бізнес Прикарпаття отримав 188 ліцензій на право роздрібної торгівлі та зберігання палива 14:46

На сьогодні суб’єкти господарювання Івано-Франківщини - платники акцизного податку отримали 188 ліцензій, з них  170 – на право роздрібної торгівлі пальним та 18 – на право зберігання палива. За придбані...

Підприємствами області реалізовано промислової продукції на понад 29 млрд.грн 12:18

Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні–травні 2019р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 29,3 млрд.грн (у січні–травні 2018р. – на 29 млрд.грн).  У загальному обсязі реалізації продукція підприємств...

На Прикарпатті в громадських організаціях працюють близько 67 тисяч осіб 16:45 2 коментарі

Головне управління статистики інформує. Про результати своєї діяльності  за 2018р. органам державної статистики в області прозвітували 1508 керівних органів громадських організацій, або 5,7% їх кількості по Україні.  Облікова кількість членів...

До місцевих бюджетів Прикарпаття надійшло 2,9 млн грн туристичного збору 13:22

За шість місяців 2019 року платники податків сплатили до місцевих бюджетів Прикарпаття 2,9 млн грн туристичного збору, що на 0,5 млн грн більше, ніж торік. При цьому основна питома вага...

Прикарпатці з початку року витратили на нові авто 16 млн доларів 10:48

У першому півріччі в Івано-Франківську та області зареєстрували пів тисячі нових автомобілів. На покупку цих машин витратили $16 млн. Найпопулярнішою маркою у регіоні була Toyota – зареєстрували 100 авто цього...

Малі міста Прикарпаття отримають фінансову підтримку від Уряду 19:15

10 липня Уряд схвалив рішення про спрямування 1,4 млрд грн на підтримку малих міст та селищ за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (Розпорядження Кабінету міністрів...

Івано-Франківська митниця порушила понад 100 адмінсправ на суму 2,6 млн гривень 17:30 1 коментар

Як повідомили в Івано-Франківській митниці ДФС, за шість місяців поточного року митники Прикарпаття порушили 109 адміністративних справ  про порушення митних правил на суму майже 2,6 млн  гривень. Сума вилучених предметів за...

Прикарпатській митниці за півроку сплатили майже три мільярди митних платежів 17:30

За 6 місяців 2019 року від суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності Прикарпаття до Державного бюджету надійшло 2,8 млрд грн. У порівнянні з аналогічним періодом  2018 року надходження податків і зборів збільшились на ...

Близько 60 тисяч прикарпатських сімей отримують субсидії 11:53

Соціально-економічне становище Івано-Франківської області за січень-травень 2019 року (за  даними  Головного  управління статистики  в Івано-Франківській області) Короткий  огляд   Населення Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 травня...

Службою зайнятості Прикарпаття укомплектовано 24,2 тис. вакансій 17:30

Станом на 1 липня 2019 року кількість зареєстрованих безробітних у Івано-Франківській обласній службі зайнятості становила 8,2 тис. осіб, з них 7,2 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю. «Середній розмір допомоги по...

Майже 42 мільйони гривень податку на нерухоме майно надійшло до бюджетів Прикарпаття 12:46

Як повідомили в Головному управлінні ДФС в Івано-Франківській області, у першому півріччі 2019 року до місцевих бюджетів Прикарпаття надійшло 41,5 млн грн податку на нерухоме майно. Це на 10,5 млн...

Населення Івано-Франківська та сусідніх сіл – більше 260 тисяч 11:22 2 коментарі

Соціально-економічне становище м. Івано-Франківська за січень-травень 2019 року Короткий огляд Населення Станом на 1 травня 2019р. у м.Івано-Франківську та селах, підпорядкованих міськраді, за оцінкою, проживало 261 тис. осіб, у тому...

Платники Прикарпаття сплатили до бюджету майже 299 млн грн плати за землю 17:30

З початку 2019 року до місцевих бюджетів Прикарпаття платники податків сплатили 298,8 млн грн плати за землю. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 51,9 млн гривень. Про...

Зеленський дав високу посаду подрузі Олени Кравець (фото) 13:36 3 коментарі

Подруга Олени Кравець з 95 кварталу стала членом наглядової ради націоналізованого ПриватБанку  У наглядові ради українських державних банків почали заходити креатури оточення президента Зеленського. Колишній юрист Укрексімбанку Юлія Мецгер, яка увійшла за квотою...

На Прикарпатті суб’єкти господарювання сплатили понад 278 мільйонів гривень екологічного податку 12:18

Як повідомили в Головному управлінні ДФС в Івано-Франківській області за I півріччя 2019 року суб’єкти господарювання Прикарпаття сплатили до бюджетів 278,3 млн грн екологічного податку. Це на 50 млн грн...

Нефьодов хоче зробити митницю схожою до "Макдональдса" 16:30

Новопризначений голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що бачить митницю подібною до "Макдональдса": щоб сервіс був швидким і якісним. Про це повідомила кореспондентка 24 каналу. Зараз (на митниці) перевіряють...

Понад 2 мільярди гривень податку на доходи фізичних осіб сплатили до бюджету прикарпатці 13:51

Як повідомили в головному управлінні ДФС в Івано-Франківській області, протягом січня-червня 2019 року від платників податків Івано-Франківщини до бюджету надійшло 2417,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб, що на...

Прикарпатцям почали більше боргувати зарплатні 11:53

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 червня 2019р. заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області становила 29,5 млн.грн, що складає 1,8% фонду оплати праці, нарахованого...
  • ріел ІФ виринаюча