На Прикарпатті налічується більше 8 тисяч безробітних

Соціально-економічне становище Івано-Франківської області за січень 2019 року

(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)

Пов’язане зображення

Короткий огляд

 

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, за попередніми даними, на 1 січня  2019р. становила 1373,3 тис. осіб, з них 607 тис. проживали у міських поселеннях, 766,3 тис. – у сільській місцевості. Упродовж 2018р. кількість жителів зменшилась на 4,2 тис. осіб. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на      4,8 тис., водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 0,6 тис. осіб.

Кількість живонароджених у 2018р. становила 12,6 тис. осіб, померлих – 17,4 тис. проти 13,4 тис. та 17,3 тис. осіб відповідно у 2017р.

 

Зайнятість  та  безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні 2019р. становила 190,4 тис. осіб.

За даними державної служби зайнятості,  кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2019р. становила 8,2 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 88,1%. Жінки становили 60,2% загальної кількості безробітних.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у січні 2019р. склала 5,4 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2585,6 грн, що складає 62% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня 2019р. – 4173 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у січні 2019р. порівняно з груднем 2018р. збільшилась на 13,3% і на кінець місяця становила 1587 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець січня 2019р. склало 5 осіб.

 

Доходи  населення

У січні 2019р.  розмір  середньомісячної  номінальної  заробітної  плати штатних  працівників  підприємств,  установ,  організацій  (із  кількістю найманих  працівників  10  і  більше  осіб)  становив  7775 грн. Порівняно з груднем 2018р. розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився  на 6,7%, а відносно січня 2018р. – зріс на 16,7%.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітки працівників перевищували середній показник по області у 1,5–1,9 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в сфері надання інших видів послуг, в поштовій та кур’єрській діяльності (не перевищували 54% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати по області у січні 2019р. порівняно з груднем 2018р. становив 92,3%, відносно січня 2018р. – 107,5%

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 лютого 2019р. склала 23,4 млн.грн, або 1,6% фонду оплати праці, нарахованого у січні 2019р. Упродовж січня 2019р. заборгованість збільшилась на 1,3%. Станом на 1 лютого 2019р. борг із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів відсутній.

На економічно активні підприємства припадає 29,1% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 70,9%.

Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на підприємства промисловості (65,2% від загальної суми), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних  засобів  і  мотоциклів  (25%).

 

Соціальний   захист

У січні 2019р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 16 тис. домогосподарств,  із  них у міських поселеннях – 6,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості  –  9,6 тис. Сума  призначених  субсидій  у  січні 2019р. склала 16,7 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 5,6 млн.грн, у сільській місцевості – 11,1 млн.грн.

Крім того, у січні 2019р. 96 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Сума призначених субсидій цього виду у січні 2019р. становила 320,7 тис.грн.

Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у січні 2019р. становив 1041,5 грн (у грудні 2018р. –  896 грн); для придбання  скрапленого  газу,  твердого та рідкого пічного побутового палива – 3340,6 грн  (у грудні 2018р. – 2603,4 грн).

 

Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо  роздрібного  товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2019р. становив 1835,9 млн.грн, що у порівнянних цінах на 10,8%  більше від обсягу січня 2018р.

Роздрібний  товарооборот  підприємств  (юридичних осіб)  у січні 2019р. склав    1124,4 млн.грн. або  на 12,4%  більше обсягу  січня попереднього року.

 

Капітальні  інвестиції

За січень–грудень 2018р. підприємствами та організаціями  області за рахунок усіх джерел фінансування  освоєно 8449,4 млн.грн капітальних інвестицій. Основну частку капітальних інвестицій (99,2% загального  обсягу) освоєно в  матеріальні  активи. Обсяг  капітальних  інвестицій  порівняно  з  січнем–груднем 2017р.  зменшився на 15,3%.

 

Сільське  господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні 2019р. порівняно з січнем 2018р. становив 102,5%, у т.ч. у підприємствах – 112,3%, у господарствах  населення – 97,4%.

За січень 2019р. реалізовано на забій 11,8 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 1,7% менше порівняно з січнем 2018р., вироблено 18,2 тис.т молока    (на 2,7% менше) та 36,2 млн.шт яєць (у 1,8 раза більше).

За розрахунками, на 1 лютого 2019р. загальна кількість великої  рогатої худоби склала 140,6 тис. голів (на 4%  менше, ніж на 1 лютого 2018р.), у т.ч. корів – 87,5 тис. (на 5% менше); овець та кіз – 27,6 тис. (на 2,8% менше); свиней – 313,7 тис. (на 4,8% більше), птиці всіх видів – 4555 тис. голів (на 7,9% більше).

Загальний обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої продукції за січень 2019р. порівняно з січнем 2018р. знизився на 19,3%, у т.ч продукції тваринництва – на 38,9%, продукції рослинництва – зріс на 19,7%.

На 1 лютого п.р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують і підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням зернових та зернобобових культур, було в наявності 162,3 тис.т зерна, що на 42,2% менше, ніж на 1 лютого 2018р.

 

Промисловість

У січні 2019р. порівняно з груднем 2018р. та січнем 2018р. індекс промислової продукції склав відповідно 87,2% та 94,9%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із січнем 2018р. індекс промислової продукції становив 102,5%, переробній – 81,2%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 100,7%.

Збільшення випуску продукції проти січня  минулого  року  одержано у добувній промисловості та розробленні кар’єрів на 2,5%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 0,7%. Разом з тим, спостерігалося зменшення випуску продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (в 1,9 раза), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (у 1,5 раза), виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 22%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 19,6%),  машинобудуванні (на 15,5%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 8%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 7,3%).

Підприємствами області у січні 2019р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 6,2 млрд.грн.

 

Будівництво

У  січні 2019р.  підприємствами  області  вироблено будівельної продукції на  суму 78,1 млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  2018р.  порівняно  з  січнем 2018р. становив  88%.

Зведення будівель залишилося на рівні січня 2018р., водночас зведення житлових будівель збільшилося на 47,2%, нежитлових – зменшилося на 39,4%. Індекс  будівництва інженерних споруд склав 67,6%.

У 2018р. прийнято в експлуатацію 404,2 тис.м2 загальної площі  у житлових будівлях  нового  будівництва, що на 22,7% менше порівняно  з 2017р., у т.ч. у сільській місцевості – 265,4 тис.м2 (на 2,6% більше), у міських  поселеннях –  138,8 тис.м2  (на 47,5% менше).

 

Транспорт

У січні 2019р. підприємствами транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 745 тис.т вантажів, що на 2,4% менше, ніж у січні попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 316,7 тис.т вантажів або 98,6% обсягу 2018р., вантажооборот становив 77,9 млн.ткм, що на 34,3% більше обсягу січня попереднього року.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 6,9 млн. пасажирів, що на 1,5% менше обсягів пасажироперевезень у січні 2018р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі  99,1 млн.пас.км,  що складає  90,9% обсягу січня 2018р.

 

Зовнішньоекономічна  діяльність

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у 2018р. становили 871,7 млн.дол. США, імпорту – 836,3 млн.дол. США. Проти 2017р. обсяги експорту збільшилися на 31%, імпорту – на 30,2%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 35,4 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,04

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  560,5 млн.дол. США або 64,3% від загальнообласного обсягу експорту.

Обсяги експорту послуг підприємствами і організаціями області у 2018р. порівняно з попереднім роком  збільшилися на 10,3%,  імпорту – на 12,7% і становили відповідно 60,3 та 18 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 42,3 млн.дол. США.

Питома вага країн Європейського Союзу у загальнообласних обсягах експорту послуг становила  83,5%, імпорту – 93,3%.

Обсяг  залучених  з  початку  інвестування  прямих  інвестицій  (акціонерного  капіталу)  в  економіку  області  на   31 грудня 2018р.  cтановив  894,5 млн.дол. США,  що  на 1,1%  менше  обсягів  інвестицій  на  початок  2018р., у  розрахунку  на  одну  особу  –  651,6 долара.

У  2018р.  в  економіку  області  іноземними  інвесторами  вкладено  31,2 млн.дол. США  та  вилучено  13,9 млн.дол. США  прямих  інвестицій  (акціонерного  капіталу).

 

Споживчі  ціни

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  у  січні  2019р.  в  Україні  порівняно  з  груднем  2018р.  становив  101,0%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях), в області  –  101,1%.

(Visited 62 times, 1 visits today)

Залишити коментар:

Щоб залишити коментар, заповніть форму нижче:9562

загрузка...

18 мільйонерів задекларували свої статки на Івано-Франківщині 12:48

Від початку року більше 4700 прикарпатців подали декларації про доходи, отримані минулоріч. На Івано-Франківщині з початку року 4718 прикарпатців подали декларації про майновий стан і доходи.  Це на 30 відсотків...

Податківці Івано-Франківщини провели семінар для нотаріусів 12:44

18 квітня, в Головному управлінні ДФС в Івано-Франківській області відбувся семінар для нотаріусів області з питань оподаткування доходів самозайнятих осіб, правильності нарахування та своєчасності сплати єдиного внеску. Участь у заході...

На Прикарпатті пальне подорожчало на 30-60 копійок за літр 10:55 2 коментарі

Протягом 20-21 квітня вартість бензинів і дизельного пального на автозаправних станціях в Україні зросла на 30-60 копійок за літр. Про це повідомляє видання “Нафторинок” з посиланням на дані консалтингової компанії UPECO, передає...

Уряд і "Нафтогаз" погодили зменшення ціни на газ для населення 07:51 2 коментарі

Кабінет міністрів і НАК "Нафтогаз України" погодили зменшення регульованої ціни на газ для населення і теплової генерації на травень 2019 року до 8 тис. 247 грн за 1 тис. куб....

На Франківщині планують оптимізувати мережу бюджетних установ 16:45

Голова Івано-Франківської ОДА Олег Гончарук підписав розпорядження «Про утворення робочої групи з питань формування оптимальної мережі бюджетних установ». Очолив робочу групу заступник голови ОДА Віталій Федорів. Основними завданнями робочої групи...

Власники нерухомості сплатили до місцевих бюджетів Прикарпаття майже 19,4 млн гривень 12:46

Впродовж січня-березня 2019 року власники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплатили до місцевих бюджетів Івано-Франківщини 19,4 млн гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на...

На Прикарпатті проживає 1372,4 тисяч осіб 11:22

Соціально-економічне становище Івано-Франківської області за січень-лютий 2019 року (за  даними  Головного  управління статистики  в Івано-Франківській області) Короткий  огляд   Населення Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 лютого...

Коломия вперше з часів незалежності перестала бути дотаційним містом 22:09

Перший квартал 2019 року став для економіки Коломиї визначальним. Вперше за час незалежності місто Коломия перестала бути дотаційним. Сума податків, які надійшли до бюджету міста переважив мінімальний коефіцієнт, який встановлює...

Стан питної води на Прикарпатті: особливості, забруднені райони та вплив на організм людини 13:58

Кожного року стан водойм в Україні погіршується. І Прикарпаття не є виключенням. Річки, озера забруднюють небезпечним сміттям і викидами з підприємств, а негативно це потім впливає і на здоров’я людей,...

Цьогоріч понад 5 тисяч сімей на Прикарпатті отримали субсидію 17:31

Соціально-економічне становище м. Івано-Франківська за січень-лютий 2019 року (за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області) Короткий огляд   Населення Станом на 1 лютого 2019р. у м.Івано-Франківську та селах, підпорядкованих...

Майже на 1,9 млн гривень порушень митних правил виявлено Івано-Франківською митницею ДФС 14:47

За три місяці поточного року митники Прикарпаття порушили 65 адміністративних справ  про порушення митних правил на суму майже 1,9 млн гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року вартість предметів...

Більше 6 тисяч прикарпатців скористались Електронним кабінетом платника податків 16:45

Як повідомили в Головному управлінні ДФС в Івано-Франківській області, за допомогою сервісу ДФС України «Електронний кабінет платника» подали звітність понад 6000 суб'єктів господарювання Прикарпаття. Це вдвічі більше, ніж у відповідному...

На Прикарпатті до бюджету надійшло близько 190 мільйонів гривень податку на прибуток 14:47

У першому кварталі 2019 року суб’єкти господарювання Прикарпаття сплатили до зведеного бюджету 187,1 млн грн податку на прибуток. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 48,7 млн...

Суд визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку 14:30 8 коментарів

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Нацбанку й Кабміну щодо націоналізації ПриватБанку. Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави....

Українці платитимуть за комуналку по-новому: домоправителі, абонплата та пеня 12:35 1 коментар

З 1 травня буде введено в дію закон про житлово-комунальні послуги. Він змінить принцип обслуговування будинку та прибудинкової території. Також вводиться поняття абонплати за ЖКП і пеня на заборгованість по...

Від прикарпатських суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності до бюджету надійшло 1,2 мільярди гривень 17:30

Впродовж першого кварталу 2019 року Івано-Франківською митницею ДФС спрямовано до Державного бюджету України понад 1162,7 млн грн, що перевищує показники аналогічного періоду 2018 року на 564,8 млн гривень. Основними складовими...

Страхувальники Прикарпаття сплатили до Пенсійного фонду більше 1,2 мільярди гривень ЄСВ 15:55

Як повідомили в Головному управлінні ДФС в Івано-Франківській області, впродовж першого кварталу 2019 року платники Прикарпаття сплатили до бюджету 1 млрд 207 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне...

Ціна на газ зросте для українців з 1 травня: чому і на скільки 10:33 2 коментарі

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" не зможе виконати останню постанову Кабміну про зниження ціни на газ для населення. Тому, з 1 травня вартість газу для побутових споживачів зросте й становитиме...

Понад 1,1 мільярд гривень податку на доходи фізичних осіб сплатили до бюджету платники Прикарпаття 11:54

Як повідомили в Головному управлінні ДФС в Івано-Франківській області, протягом січня-березня 2019 року від платників податків Івано-Франківщини до бюджету надійшло 1119,6  млн грн податку на доходи фізичних осіб, що на 205,6...

Запчастини для бульдозерів на франківському сміттєзвалищі постачатиме фірма, яка співпрацює з росіянами 08:43

Не тільки “Укроборонпрому” потрібні запчастини для техніки, які досі випускають лише російські підприємства. На івано-франківському полігоні твердих побутових відходів, що в селі Рибному, працюють бульдозери Т-170 та Б-10М, які були...
  • ріел ІФ виринаюча