На Прикарпатті налічується більше 8 тисяч безробітних

Соціально-економічне становище Івано-Франківської області за січень 2019 року

(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)

Пов’язане зображення

Короткий огляд

 

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, за попередніми даними, на 1 січня  2019р. становила 1373,3 тис. осіб, з них 607 тис. проживали у міських поселеннях, 766,3 тис. – у сільській місцевості. Упродовж 2018р. кількість жителів зменшилась на 4,2 тис. осіб. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на      4,8 тис., водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 0,6 тис. осіб.

Кількість живонароджених у 2018р. становила 12,6 тис. осіб, померлих – 17,4 тис. проти 13,4 тис. та 17,3 тис. осіб відповідно у 2017р.

 

Зайнятість  та  безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні 2019р. становила 190,4 тис. осіб.

За даними державної служби зайнятості,  кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2019р. становила 8,2 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 88,1%. Жінки становили 60,2% загальної кількості безробітних.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у січні 2019р. склала 5,4 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2585,6 грн, що складає 62% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня 2019р. – 4173 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у січні 2019р. порівняно з груднем 2018р. збільшилась на 13,3% і на кінець місяця становила 1587 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець січня 2019р. склало 5 осіб.

 

Доходи  населення

У січні 2019р.  розмір  середньомісячної  номінальної  заробітної  плати штатних  працівників  підприємств,  установ,  організацій  (із  кількістю найманих  працівників  10  і  більше  осіб)  становив  7775 грн. Порівняно з груднем 2018р. розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився  на 6,7%, а відносно січня 2018р. – зріс на 16,7%.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітки працівників перевищували середній показник по області у 1,5–1,9 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в сфері надання інших видів послуг, в поштовій та кур’єрській діяльності (не перевищували 54% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати по області у січні 2019р. порівняно з груднем 2018р. становив 92,3%, відносно січня 2018р. – 107,5%

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 лютого 2019р. склала 23,4 млн.грн, або 1,6% фонду оплати праці, нарахованого у січні 2019р. Упродовж січня 2019р. заборгованість збільшилась на 1,3%. Станом на 1 лютого 2019р. борг із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів відсутній.

На економічно активні підприємства припадає 29,1% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 70,9%.

Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на підприємства промисловості (65,2% від загальної суми), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних  засобів  і  мотоциклів  (25%).

 

Соціальний   захист

У січні 2019р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 16 тис. домогосподарств,  із  них у міських поселеннях – 6,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості  –  9,6 тис. Сума  призначених  субсидій  у  січні 2019р. склала 16,7 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 5,6 млн.грн, у сільській місцевості – 11,1 млн.грн.

Крім того, у січні 2019р. 96 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Сума призначених субсидій цього виду у січні 2019р. становила 320,7 тис.грн.

Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у січні 2019р. становив 1041,5 грн (у грудні 2018р. –  896 грн); для придбання  скрапленого  газу,  твердого та рідкого пічного побутового палива – 3340,6 грн  (у грудні 2018р. – 2603,4 грн).

 

Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо  роздрібного  товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2019р. становив 1835,9 млн.грн, що у порівнянних цінах на 10,8%  більше від обсягу січня 2018р.

Роздрібний  товарооборот  підприємств  (юридичних осіб)  у січні 2019р. склав    1124,4 млн.грн. або  на 12,4%  більше обсягу  січня попереднього року.

 

Капітальні  інвестиції

За січень–грудень 2018р. підприємствами та організаціями  області за рахунок усіх джерел фінансування  освоєно 8449,4 млн.грн капітальних інвестицій. Основну частку капітальних інвестицій (99,2% загального  обсягу) освоєно в  матеріальні  активи. Обсяг  капітальних  інвестицій  порівняно  з  січнем–груднем 2017р.  зменшився на 15,3%.

 

Сільське  господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні 2019р. порівняно з січнем 2018р. становив 102,5%, у т.ч. у підприємствах – 112,3%, у господарствах  населення – 97,4%.

За січень 2019р. реалізовано на забій 11,8 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 1,7% менше порівняно з січнем 2018р., вироблено 18,2 тис.т молока    (на 2,7% менше) та 36,2 млн.шт яєць (у 1,8 раза більше).

За розрахунками, на 1 лютого 2019р. загальна кількість великої  рогатої худоби склала 140,6 тис. голів (на 4%  менше, ніж на 1 лютого 2018р.), у т.ч. корів – 87,5 тис. (на 5% менше); овець та кіз – 27,6 тис. (на 2,8% менше); свиней – 313,7 тис. (на 4,8% більше), птиці всіх видів – 4555 тис. голів (на 7,9% більше).

Загальний обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої продукції за січень 2019р. порівняно з січнем 2018р. знизився на 19,3%, у т.ч продукції тваринництва – на 38,9%, продукції рослинництва – зріс на 19,7%.

На 1 лютого п.р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують і підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням зернових та зернобобових культур, було в наявності 162,3 тис.т зерна, що на 42,2% менше, ніж на 1 лютого 2018р.

 

Промисловість

У січні 2019р. порівняно з груднем 2018р. та січнем 2018р. індекс промислової продукції склав відповідно 87,2% та 94,9%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із січнем 2018р. індекс промислової продукції становив 102,5%, переробній – 81,2%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 100,7%.

Збільшення випуску продукції проти січня  минулого  року  одержано у добувній промисловості та розробленні кар’єрів на 2,5%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 0,7%. Разом з тим, спостерігалося зменшення випуску продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (в 1,9 раза), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (у 1,5 раза), виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 22%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 19,6%),  машинобудуванні (на 15,5%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 8%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 7,3%).

Підприємствами області у січні 2019р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 6,2 млрд.грн.

 

Будівництво

У  січні 2019р.  підприємствами  області  вироблено будівельної продукції на  суму 78,1 млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  2018р.  порівняно  з  січнем 2018р. становив  88%.

Зведення будівель залишилося на рівні січня 2018р., водночас зведення житлових будівель збільшилося на 47,2%, нежитлових – зменшилося на 39,4%. Індекс  будівництва інженерних споруд склав 67,6%.

У 2018р. прийнято в експлуатацію 404,2 тис.м2 загальної площі  у житлових будівлях  нового  будівництва, що на 22,7% менше порівняно  з 2017р., у т.ч. у сільській місцевості – 265,4 тис.м2 (на 2,6% більше), у міських  поселеннях –  138,8 тис.м2  (на 47,5% менше).

 

Транспорт

У січні 2019р. підприємствами транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 745 тис.т вантажів, що на 2,4% менше, ніж у січні попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 316,7 тис.т вантажів або 98,6% обсягу 2018р., вантажооборот становив 77,9 млн.ткм, що на 34,3% більше обсягу січня попереднього року.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 6,9 млн. пасажирів, що на 1,5% менше обсягів пасажироперевезень у січні 2018р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі  99,1 млн.пас.км,  що складає  90,9% обсягу січня 2018р.

 

Зовнішньоекономічна  діяльність

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у 2018р. становили 871,7 млн.дол. США, імпорту – 836,3 млн.дол. США. Проти 2017р. обсяги експорту збільшилися на 31%, імпорту – на 30,2%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 35,4 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,04

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  560,5 млн.дол. США або 64,3% від загальнообласного обсягу експорту.

Обсяги експорту послуг підприємствами і організаціями області у 2018р. порівняно з попереднім роком  збільшилися на 10,3%,  імпорту – на 12,7% і становили відповідно 60,3 та 18 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 42,3 млн.дол. США.

Питома вага країн Європейського Союзу у загальнообласних обсягах експорту послуг становила  83,5%, імпорту – 93,3%.

Обсяг  залучених  з  початку  інвестування  прямих  інвестицій  (акціонерного  капіталу)  в  економіку  області  на   31 грудня 2018р.  cтановив  894,5 млн.дол. США,  що  на 1,1%  менше  обсягів  інвестицій  на  початок  2018р., у  розрахунку  на  одну  особу  –  651,6 долара.

У  2018р.  в  економіку  області  іноземними  інвесторами  вкладено  31,2 млн.дол. США  та  вилучено  13,9 млн.дол. США  прямих  інвестицій  (акціонерного  капіталу).

 

Споживчі  ціни

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  у  січні  2019р.  в  Україні  порівняно  з  груднем  2018р.  становив  101,0%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях), в області  –  101,1%.

(Visited 69 times, 1 visits today)

Залишити коментар:

Щоб залишити коментар, заповніть форму нижче:6466

загрузка...

На Прикарпатті в громадських організаціях працюють близько 67 тисяч осіб 16:45 2 коментарі

Головне управління статистики інформує. Про результати своєї діяльності  за 2018р. органам державної статистики в області прозвітували 1508 керівних органів громадських організацій, або 5,7% їх кількості по Україні.  Облікова кількість членів...

До місцевих бюджетів Прикарпаття надійшло 2,9 млн грн туристичного збору 13:22

За шість місяців 2019 року платники податків сплатили до місцевих бюджетів Прикарпаття 2,9 млн грн туристичного збору, що на 0,5 млн грн більше, ніж торік. При цьому основна питома вага...

Прикарпатці з початку року витратили на нові авто 16 млн доларів 10:48

У першому півріччі в Івано-Франківську та області зареєстрували пів тисячі нових автомобілів. На покупку цих машин витратили $16 млн. Найпопулярнішою маркою у регіоні була Toyota – зареєстрували 100 авто цього...

Малі міста Прикарпаття отримають фінансову підтримку від Уряду 19:15

10 липня Уряд схвалив рішення про спрямування 1,4 млрд грн на підтримку малих міст та селищ за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (Розпорядження Кабінету міністрів...

Івано-Франківська митниця порушила понад 100 адмінсправ на суму 2,6 млн гривень 17:30 1 коментар

Як повідомили в Івано-Франківській митниці ДФС, за шість місяців поточного року митники Прикарпаття порушили 109 адміністративних справ  про порушення митних правил на суму майже 2,6 млн  гривень. Сума вилучених предметів за...

Прикарпатській митниці за півроку сплатили майже три мільярди митних платежів 17:30

За 6 місяців 2019 року від суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності Прикарпаття до Державного бюджету надійшло 2,8 млрд грн. У порівнянні з аналогічним періодом  2018 року надходження податків і зборів збільшились на ...

Близько 60 тисяч прикарпатських сімей отримують субсидії 11:53

Соціально-економічне становище Івано-Франківської області за січень-травень 2019 року (за  даними  Головного  управління статистики  в Івано-Франківській області) Короткий  огляд   Населення Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 травня...

Службою зайнятості Прикарпаття укомплектовано 24,2 тис. вакансій 17:30

Станом на 1 липня 2019 року кількість зареєстрованих безробітних у Івано-Франківській обласній службі зайнятості становила 8,2 тис. осіб, з них 7,2 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю. «Середній розмір допомоги по...

Майже 42 мільйони гривень податку на нерухоме майно надійшло до бюджетів Прикарпаття 12:46

Як повідомили в Головному управлінні ДФС в Івано-Франківській області, у першому півріччі 2019 року до місцевих бюджетів Прикарпаття надійшло 41,5 млн грн податку на нерухоме майно. Це на 10,5 млн...

Населення Івано-Франківська та сусідніх сіл – більше 260 тисяч 11:22 2 коментарі

Соціально-економічне становище м. Івано-Франківська за січень-травень 2019 року Короткий огляд Населення Станом на 1 травня 2019р. у м.Івано-Франківську та селах, підпорядкованих міськраді, за оцінкою, проживало 261 тис. осіб, у тому...

Платники Прикарпаття сплатили до бюджету майже 299 млн грн плати за землю 17:30

З початку 2019 року до місцевих бюджетів Прикарпаття платники податків сплатили 298,8 млн грн плати за землю. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 51,9 млн гривень. Про...

Зеленський дав високу посаду подрузі Олени Кравець (фото) 13:36 3 коментарі

Подруга Олени Кравець з 95 кварталу стала членом наглядової ради націоналізованого ПриватБанку  У наглядові ради українських державних банків почали заходити креатури оточення президента Зеленського. Колишній юрист Укрексімбанку Юлія Мецгер, яка увійшла за квотою...

На Прикарпатті суб’єкти господарювання сплатили понад 278 мільйонів гривень екологічного податку 12:18

Як повідомили в Головному управлінні ДФС в Івано-Франківській області за I півріччя 2019 року суб’єкти господарювання Прикарпаття сплатили до бюджетів 278,3 млн грн екологічного податку. Це на 50 млн грн...

Нефьодов хоче зробити митницю схожою до "Макдональдса" 16:30

Новопризначений голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що бачить митницю подібною до "Макдональдса": щоб сервіс був швидким і якісним. Про це повідомила кореспондентка 24 каналу. Зараз (на митниці) перевіряють...

Понад 2 мільярди гривень податку на доходи фізичних осіб сплатили до бюджету прикарпатці 13:51

Як повідомили в головному управлінні ДФС в Івано-Франківській області, протягом січня-червня 2019 року від платників податків Івано-Франківщини до бюджету надійшло 2417,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб, що на...

Прикарпатцям почали більше боргувати зарплатні 11:53

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 червня 2019р. заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області становила 29,5 млн.грн, що складає 1,8% фонду оплати праці, нарахованого...

Службою зайнятості Прикарпаття укомплектовано понад 24 тисячі вакансій 18:33

Станом на 1 липня кількість зареєстрованих безробітних в обласній службі зайнятості становила 8,2 тис. осіб, з них 7,2 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю. «Середній розмір допомоги по безробіттю у...

У Франківську обговорили концепцію нового податкового кодексу розвитку 16:45

За ініціативи Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» відбувся «круглий стіл», на якому обговорювали проекти Податкового кодексу розвитку, Митного кодексу та Концепції доктрини економічної безпеки України. Участь у заході...

На Івано-Франківщині сплатили майже 175 млн грн військового збору 15:25

Як повідомили в Головному управлінні ДФС в Івано-Франківській області, впродовж січня-червня 2019 року платники податків Прикарпаття  спрямували на потреби армії 174,9 млн грн військового збору. А це на 21,9 млн...

На що найбільше витрачають грошей прикарпатці 14:14

  Головне управління статистики інформує. З метою отримання інформації щодо рівня матеріального добробуту населення органи державної статистики проводять вибіркове обстеження умов життя домогосподарств. За отриманими результатами, у 2018 році середньомісячні...
  • ріел ІФ виринаюча