8 C
Ivano-Frankivsk
Середа, 21 Жовтня, 2020
Головна Cтатті / Огляди Підписана декларація з приватною поліклінікою? Будьте готові до відмови від обстеження у...

Підписана декларація з приватною поліклінікою? Будьте готові до відмови від обстеження у державній

Протягом кількох років, завдяки реформам медичної галузі, надання тих чи інших лікарських послуг стало можливим після підписання декларації з  лікарем. Пацієнти мають змогу обирати між комунальними медичними установами та приватними клініками. Однак існують і проблеми. Часто лікарі деяких приватних клінік виписують своїм пацієнтам направлення на отримання тих чи інших медичних послуг до державних поліклінік. Проте там пацієнту відмовляють в процедурі. Чому так відбувається і наскільки законними є такі дії читачам Правда.іф. розповідає директор КНП «ЦПМКДД» Ольга Савчук.

– Пані Ольго, ви керуєте усіма так званими «державними» поліклініками Івано-Франківська. Яке Ваше ставлення до того, що пацієнти часто обирають лікування в приватних клініках?

– Однією з найважливіших потреб людини є реалізація права на отримання якісної медичної допомоги. На сьогодні цей процес відбувається в умовах декількох програм державних гарантій медичного обслуговування населення, а особливо важливою та масовою є програма надання первинної медичної допомоги населенню шляхом укладання декларацій між лікарем та пацієнтом. Процес декларування триває вже біля двох років, і його гаслом є «Гроші ідуть за пацієнтом», тобто, сімейний лікар отримує кошти на забезпечення власне реалізації програми медичних гарантій у вигляді щомісячної капітаційної ставки на кожного свого задекларованого  пацієнта.

– Які послуги отримує пацієнт, підписавши декларацію з лікарем?

– Мова про динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних методів обстеження, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, а також патологічних і фізіологічних (під час вагітності) станів.

Забезпечення проведення діагностичних обстежень, лікувальних заходів, а також динамічного спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам з розладами фізичного чи психічного здоров’я, які сталися під час прийому у лікаря ПМД і які не потребують надання екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Проведення обов’язкових заходів щодо виявлення індивідуального ризику виникнення неінфекційних та інфекційних захворювань, оцінювання загального серцево-судинного ризику, індексу маси тіла, окружності талії тощо.

Проведення наступних лабораторних досліджень:

 • загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
 • загальний аналіз сечі;
 • глюкоза крові;
 • загальний холестерин;
 • швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити.

Проведення профілактичних втручань, спрямованих на зменшення інфекційних захворювань серед дорослого та дитячого населення, зокрема вакцинації згідно з календарем профілактичних щеплень, підготовка та відправлення повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення та медичні препарати, а також проведення епідеміологічних досліджень при поодиноких випадках інфекційних хвороб.

Надання консультативної допомоги населенню з основних засад здорового способу життя, наслідків для здоров’я нездорового способу життя та важливості здійснення заходів з відмови від куріння та зловживання алкоголем, збільшення фізичної активності та здорове харчування.

Динамічне спостереження за жінками з неускладненим перебігом вагітності та направлення їх (у разі потреби) до лікаря-акушера-гінеколога закладу вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною.

Надання окремих послуг паліативної допомоги дорослим та дітям, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та визначення його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до законодавства, оформлення рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію та співпрацю з іншими установами для забезпечення медичних, психологічних, соціальних та інших потреб пацієнта.

Призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.

Виписка рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства.

Направлення пацієнта з медичними показаннями, які не потребують ЕМД, у заклади охорони здоров’я для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, медичної реабілітації та паліативної допомоги.

Виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта, який знаходиться у стані загрозливому для життя та надання йому відповідної медичної допомоги до прибуття бригади ЕМД.

Ведення первинної облікової документації (в тому числі в електронному вигляді), оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть (зазвичай приватні медичні заклади видають листки непрацездатності до 10 днів, потім відправляють пацієнта із своїми проблемами деінде; також переоформлення  та первинне оформлення групи інвалідності, експертні висновки на матеріальну допомогу, безкоштовні пільгові рецепти, довідки у департамент соціальної політики та інші необхідні речі повинен забезпечити сімейний лікар, з яким укладено декларацію. Те ж саме стосується і видачі лікарського свідоцтва про смерть, адже далеко не всі приватні заклади забезпечують його видачу, а попри незручну та неприємну тему, коли це зачіпає родину у такий болючий, час, важкість ситуації лише подвоюється.)

– Чому до мережі комунальних поліклінік часто звертаються пацієнти, які підписали декларації в приватних закладах?

– Є лікарі, які донедавна працювали в «державних» поліклініках і мали підписані декларації з пацієнтами. Таких спеціалістів часто запрошують на роботу до приватних клінік із сподіванням, що за ними перейдуть і їхні пацієнти, а отже, кількість клієнтів приватних медзакладів стрімко зросте. Проте пацієнти мають чітко розуміти наявні правила.

Насамперед, пацієнт має право перейти за своїм лікарем з державної поліклініки до приватної. Але декларація юридично вважається розірваною і її потрібно переукладати.

Послуги, які не надає ваш сімейний лікар, він повинен для вас забезпечити шляхом укладання договорів із підрядником (поліклінікою, лікарнею, лабораторією тощо). Але ось тут є важливий момент. На сьогодні КНП «ЦПМКДД» не є підрядником жодного приватного медичного закладу чи жодного ФОПа, а тому скерування приватними сімейними лікарями до Структурних підрозділів КНП «ЦПМКДД» (окрім гарантованих НСЗУ електронних направлень до лікарів вузьких напрямків), є незаконним та необгрунтованим, а своїх пацієнтів такі «спеціалісти» вводять в оману та займаються так званим «футболом пацієнта». І для того, щоб не стати жертвою такого «футболу», необхідно знати свої права та нормативні засади реалізації таких прав.

– Тобто, якщо пацієнт уклав декларацію з лікарем приватної установи, отримав від нього направлення до державної поліклініки на конкретне обстеження, йому відмовлять у лікуванні?

– Ми вимушені відмовити пацієнту, якщо його декларація укладена не з лікарем КНП «ЦПМКДД» у:

проведенні безкоштовних лабораторних досліджень, перелічених у програмі медичних гарантій,

проведенні вакцинації,

виписуванні пільгових медикаментів,

виписуванні безкоштовних опіоїдних анальгетиків паліативним пацієнтам,

призначенні лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства,

видачі всіх форм довідок (окрім консультативного висновку спеціаліста за електронним направленням),

проведенні всіх додаткових обстежень, які не входять до програми медичних гарантій НСЗУ (зазвичай, це вік до 50 років, адже скринінгові програми оплачуються НСЗУ пацієнтам після досягнення 50-річного віку),

переоформленні групи інвалідності та первинному скеруванні на МСЕК,

видачі експертного висновку на матеріальну допомогу,

видачі лікарського свідоцтва про смерть

і ще досить багато є моментів, які ми юридично не можемо забезпечити пацієнтів.

– Але якщо лікар з приватної клініки запевняє, що в державній поліклініці пацієнта повинні оглянути вузькі спеціалісти?

– За електронним скеруванням від сімейного лікаря приватного закладу чи ФОП безкоштовно надаються консультації вузьких спеціалістів за умови наявності вільного прийому в електронній системі в той же день чи за вільним записом у подальшому; та діагностичні обстеження, які оплачує НСЗУ згідно укладених договорів, про що Вас повідомлять при зверненні до закладу, в який Вас скерував Ваш сімейний лікар.

Про що мова? Пацієнт не може пройти обстеження у зручний для себе час. В першу чергу огляд вузьких спеціалістів отримують пацієнти наших поліклінік. Запис на прийом відбувається онлайн, жодні особисті контакти та зв’язки не діють. Іноді медики виписують пацієнтам направлення на обстеження на конкретну годину. Пацієнт приходить до поліклініки і довідується, що лікар прийняти його  не може, у нього на ці години записані інші пацієнти. Починаються конфлікти, сварки, тощо. Проте ще раз наголошую: лікар з приватної поліклініки не має права визначати час прийому для своїх пацієнтів у державній медичній установі. Навіть, якщо й обіцяє це при переукладенні декларації.

– Але що в такому разі робити пацієнту? Обирати лише комунальну поліклініку?

– Не обов’язково. Пацієнт має право обирати ту лікувальну установу, яка йому подобається. Але пацієнт має і знати про свої права. Ваші кошти пішли туди, де працює лікар, з яким ви уклали декларацію! Саме там необхідно вимагати реалізації своїх прав та медичних гарантій. Тобто, якщо ви уклали декларацію з пацієнтом приватної клініки, ця клініка має надавати вам безкоштовні медичні послуги, згідно списку, наведеного вище. Але в жодному разі не перенаправляти вас до державної поліклініки до вузького спеціаліста.

Право вільного вибору лікаря гарантоване. Але перед тим, як обрати сімейного лікаря, а, особливо, заклад, де ваш потенційний лікар працює, проаналізуйте ваші потреби та сподівання, яких ви очікуєте від укладеної декларації, і вже, опісля, зробіть свій остаточний вибір.

Розмовляла Любов Загоровська

Підписана декларація з приватною поліклінікою? Будьте готові до відмови від обстеження у державній

2 КОМЕНТАРІ

Підписка
Сповіщення про
guest
2 Коментарі
новизні
давності найбільш залайкані
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ірина
Ірина
28 днів тому

Цінуйте спочатку своїх спеціалістів, яких потім “переманюють”! А люди знають, хто хороший лікар, і йдуть за ним.

Студент
Студент
29 днів тому

ЗДИХАЙТЕ…

 • Підписана декларація з приватною поліклінікою? Будьте готові до відмови від обстеження у державній
 • місто
- РЕКЛАМА -
 • Підписана декларація з приватною поліклінікою? Будьте готові до відмови від обстеження у державній
 • Підписана декларація з приватною поліклінікою? Будьте готові до відмови від обстеження у державній
- РЕКЛАМА -
 • Підписана декларація з приватною поліклінікою? Будьте готові до відмови від обстеження у державній
 • цитадель
 • Підписана декларація з приватною поліклінікою? Будьте готові до відмови від обстеження у державній
 • Підписана декларація з приватною поліклінікою? Будьте готові до відмови від обстеження у державній
 • Підписана декларація з приватною поліклінікою? Будьте готові до відмови від обстеження у державній
- РЕКЛАМА -
 • Підписана декларація з приватною поліклінікою? Будьте готові до відмови від обстеження у державній
 • Підписана декларація з приватною поліклінікою? Будьте готові до відмови від обстеження у державній
 • Підписана декларація з приватною поліклінікою? Будьте готові до відмови від обстеження у державній
 • Підписана декларація з приватною поліклінікою? Будьте готові до відмови від обстеження у державній

ВАЖЛИВЕ!

2
0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x
()
x