11.8 C
Ivano-Frankivsk
Неділя, 25 Жовтня, 2020
Головна Економіка Понад 140 тисяч домогосподарств на Прикарпатті отримують субсидії

Понад 140 тисяч домогосподарств на Прикарпатті отримують субсидії

Соціально-економічне становище Івано-Франківської області за січень-жовтень 2019 року

(за  даними  Головного  управління статистики  в Івано-Франківській області)

Короткий  огляд

Населення

Чисельність наявного населення в області, за   оцінкою, на 1 жовтня 2019р. становила 1368,9 тис. осіб, з  них 606,5 тис. проживали у міських поселеннях, 762,4 тис. – у  сільській місцевості. Упродовж січня–вересня 2019р. кількість жителів зменшилась на 4365 осіб. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного  (на 4220 осіб) та міграційного (на 145 осіб) скорочень. 

Кількість живонароджених у січні–вересні 2019р. становила 9180 осіб, померлих – 13400 осіб  проти 9617 та 12820 осіб відповідно у січні–вересні 2018р.

Зайнятість  та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у жовтні 2019р. становила 184 тис. осіб.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець жовтня 2019р. становила 7,9 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 88%. Жінки становили 59,8% загальної кількості безробітних.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у жовтні 2019р. склала 7,4 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 3310 грн, що складає 79,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у жовтні 2019р. порівняно вереснем 2019р. збільшилася на 1,8% і на кінець місяця становила 2343 одиниці.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець вересня 2019р. склало 3 особи.

Доходи  населення

У січні–жовтні 2019р. розмір середньомісячної номінальної заробітної  плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше  осіб) становив 8734 грн, що на 17,1% більше, ніж у відповідному періоді 2018р. 

Найвищий рівень оплати праці спостерігався в сільському господарстві, на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, у сфері державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування, на виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищували середній показник по області на 41,4% – у 1,8 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності, у сфері надання інших видів послуг (не перевищували 53,9% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–жовтні 2019р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 108,3%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 листопада 2019р. склала 46,9 млн.грн, або 2,8% фонду оплати праці, нарахованого у жовтні 2019р. Упродовж жовтня 2019р. заборгованість збільшилась на 12,8%. 

Станом на 1 жовтня 2019р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів становила 9,3 млн.грн.

На економічно активні підприємства припадає 52,7% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 47,3%. 

Основна сума боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (48,9% від загальної суми), сферу оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (25,7%), а також сферу охорони здоров’я (12,6%).

Соціальний   захист

У січні–жовтні 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 140,6 тис. домогосподарств, із них у міських  поселеннях – 54,5 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 86,1 тис. Сума призначених субсидій у січні–жовтні 2019р. склала   60,1 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 21,8 млн.грн, у сільській місцевості – 38,3 млн.грн.  

Крім того, у січні–жовтні  2019р. 12,7 тис. домогосподарств (з  них 12,4 тис. – домогосподарства сільської місцевості) було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Сума призначених субсидій цього виду у січні–жовтні 2019р. становила 41,9 млн.грн, з якої 41 млн.грн – для домогосподарств у сільській місцевості. 

Cередній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у  розрахунку на одне домогосподарство у жовтні 2019р. становив 454,7 грн (у вересні 2019р. – 67,2 грн); на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива –     2869,4 грн (у вересні 2019р. – 3286,5 грн).

 Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–жовтні 2019р. склав 20636,9 млн.грн, що у порівнянних цінах на 9,1%  більше від обсягу січня–жовтня 2018р. 

Оборот роздрібної торгівлі у жовтні п.р. порівняно із вереснем збільшився на 2,3%, а із жовтнем 2018р. –  на 8,2%.  

Капітальні  інвестиції

За січень–вересень 2019р. підприємствами та організаціями  області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5831,4 млн.грн капітальних інвестицій. Основну частку капітальних інвестицій (99,2% загального  обсягу) освоєно в  матеріальні  активи. Обсяг  капітальних  інвестицій порівняно  з січнем–вереснем 2018р.  зменшився  на 3,3%.

Сільське  господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–жовтні п.р. порівняно з січнем–жовтнем  2018р. становив 100%, у т.ч. у підприємствах – 100,9%, у господарствах  населення – 99,5%. Індекс продукції  рослинництва склав 98,6%, продукції  тваринництва – 101,7%. 

Станом на 1 листопада 2019р. культури  зернові і зернобобові скошено та обмолочено на площі 142,6 тис.га (95,5% площ, посіяних під урожай 2019р.), що на 4,7% менше, ніж на відповідну дату торік. У середньому  з 1 га обмолоченої площі одержано по  49,9 ц зерна, що  на 1,6 ц більше, ніж на 1 листопада 2018р.  Картоплі отримано 1007,6 тис.т, що на 0,2% менше,  ніж на 1 листопада 2018р., культур  овочевих відкритого грунту – 175,9 тис.т (на 3,1% більше). Виробництво  плодоягідної продукції зменшилось на 8% і склало 52,4 тис.т. 

У січні–жовтні  2019р. реалізовано на забій 98,9 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 2,4% більше порівняно з січнем–жовтнем 2018р., вироблено 429,5 млн.шт яєць (на 21,1% більше) та  363,6 тис.т молока (на 3% менше). 

За розрахунками, на 1 листопада 2019р. загальна  кількість великої рогатої худоби склала 143 тис. голів (на 3,8%  менше, ніж на 1 листопада 2018р.), у т.ч. корів – 85,8 тис.  (на 4,1% менше); свиней – 325,3 тис.  (на 0,9% менше), овець та кіз – 30,2 тис.  (на 1,3% менше), птиці  всіх видів – 5394,7 тис. голів  (на 3,8% менше).

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської  продукції, реалізованої підприємствами, у  січні–жовтні  2019р. порівняно з січнем–жовтнем  попереднього року зріс на 20,8%, у т.ч продукції  рослинництва – у 1,8 раза, продукції тваринництва – знизився  на 23,7%.

На 1 листопада 2019р. на підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та  зернобобових, було в наявності  163,8 тис.т зерна, що  на 39,7% менше, ніж на 1 листопада 2018р. 

Промисловість

У жовтні 2019р. порівняно з попереднім місяцем та жовтнем 2018р. індекс промислової продукції становив відповідно 108,7% та 92,8%, за підсумками січня–жовтня 2019р. – 95,5%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно із січнем–жовтнем 2018р. випуск продукції зріс на 2,2%, у т.ч. у добуванні сирої нафти та природного газу – на 2,7%. Поряд із цим у добуванні інших корисних копалин та розробленні  кар’єрів обсяги виробництва продукції скоротилися на 9,4%. 

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 93,6%. Збільшення випуску продукції одержано на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції на 3,3%, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 1,6%. Разом з тим спостерігалося зменшення випуску продукції у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 29,6%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 17,7%), у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 16,4%), у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 16,3%), машинобудуванні (на 1,6%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції скоротився на 9%.

Підприємствами області за січень–жовтень 2019р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 56,3 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 15,3 млрд.грн.

Будівництво

У  січні–жовтні 2019р.  підприємствами  області  вироблено будівельної продукції на  2400,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції  у січні–жовтні 2019р. порівняно з січнем–жовтнем  2018р. становив 95,5%. 

Зведення  будівель у січні–жовтні 2019р. порівняно з січнем–жовтнем попереднього року збільшилося  на 24,2%, у т.ч. житлових – у 1,6 раза. Водночас зведення нежитлових будівель зменшилося на 0,8%. Індекс  будівництва інженерних споруд склав 75,2%.

У січні–вересні 2019р. прийнято в  експлуатацію 569,9 тис.м2  загальної площі  житлових будівель  нового будівництва, що  у  2,2 раза  більше порівняно  з січнем–вереснем 2018р.

Транспорт

У січні–жовтні 2019р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 12,6 млн.т вантажів, що на 18,2% більше, ніж у січні–жовтні попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 5,8 млн.т вантажів, вантажооборот становив 1030,2 млн.ткм, що відповідно на 33,7% та на 12,1% більше обсягу січня–жовтня попереднього року.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 67,3 млн. пасажирів, що на 5,6% менше обсягу пасажироперевезень січня–жовтня 2018р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі                              943,3 млн.пас.км або на 18,7% менше обсягу січня–жовтня попереднього року. 

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–вересні 2019р. становили 673,5 млн.дол. США, імпорту – 592,2 млн.дол. США. Порівняно з січнем–вереснем 2018р. обсяги експорту зменшилися на 2,1%, імпорту –  на 6,2%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 81,3 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,14. 

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 397 млн.дол. США або 59% від загальнообласного обсягу експорту та зменшився у порівнянні з січнем–вереснем 2018р. на 9%. 

 Обсяг експорту послуг підприємствами і організаціями області за 9 місяців 2019р. порівняно  з відповідним періодом попереднього року збільшився на 9,5%, імпорту – в 1,5 раза і становили відповідно 50,9 та 20,2 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 30,7 млн.дол. США. 

Питома вага країн ЄС у загальнообласних  обсягах експорту послуг становила 79,6%, імпорту – 91,6%.  

Обсяг  вкладених  з початку інвестування  прямих інвестицій (акціонерного  капіталу) в економіку області на 1 жовтня 2019р. cтановив  858,7 млн.дол. США, що на 4% менше обсягів інвестицій на  початок 2019р., у розрахунку на одну особу –  625,6 долара.

У  січні–вересні 2019р.  в економіку області іноземними  інвесторами вкладено 3,1 млн.дол. США  та вилучено 12 млн.дол. США прямих інвестицій  (акціонерного капіталу).  

Споживчі  ціни

За  даними  Державної  служби статистики, індекс  споживчих цін у жовтні 2019р.  в Україні порівняно з попереднім місяцем  становив 100,7%, з початку року – 104,2%  (без урахування тимчасово окупованої території  Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини  тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській  областях), в області – 100,6% та 104,4% відповідно.

Понад 140 тисяч домогосподарств на Прикарпатті отримують субсидії
Підписка
Сповіщення про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
 • Понад 140 тисяч домогосподарств на Прикарпатті отримують субсидії
 • місто
- РЕКЛАМА -
 • Понад 140 тисяч домогосподарств на Прикарпатті отримують субсидії
 • Понад 140 тисяч домогосподарств на Прикарпатті отримують субсидії
- РЕКЛАМА -
 • цитадель
 • Понад 140 тисяч домогосподарств на Прикарпатті отримують субсидії
 • Понад 140 тисяч домогосподарств на Прикарпатті отримують субсидії
 • Понад 140 тисяч домогосподарств на Прикарпатті отримують субсидії
 • Понад 140 тисяч домогосподарств на Прикарпатті отримують субсидії
- РЕКЛАМА -
 • Понад 140 тисяч домогосподарств на Прикарпатті отримують субсидії
 • Понад 140 тисяч домогосподарств на Прикарпатті отримують субсидії
 • Понад 140 тисяч домогосподарств на Прикарпатті отримують субсидії
 • Понад 140 тисяч домогосподарств на Прикарпатті отримують субсидії

ВАЖЛИВЕ!

Понад 140 тисяч домогосподарств на Прикарпатті отримують субсидії

Поліцейські Франківщини оперативно реагують на всі повідомлення щодо виявлення імовірних порушень

0
На базі ГУНП цілодобово працює ситуаційний центр, до складу якого входять поліцейські, працівники ДСНС, військовослужбовці нацгвардії. Правоохоронці моніторять ситуацію...
0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x
()
x